+84 865 359 388  info@vtiacademy.edu.vn

Chuyên nghiệp – Tin cậy – Tốc độ

Đội ngũ quản lý với 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp CNTT 15 năm làm việc liên tục với khách hàng Nhật Bản Chúng tôi tạo ra sản phẩm tuyệt vời và hy vọng mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn

Doanh nghiệp


Đào tạo nguồn lực lập trình viên mới

Việc vận hành một hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp là rất tốn kém. Chúng tôi mang đến giải pháp đào tạo và cung cấp nguồn lực công nghệ theo tiêu chuẩn mà doanh nghiệp cần.


Chương trình đào tạo chuyên sâu

Chúng tôi cung cấp những khóa đào tạo nâng cao cho những lập trình viên doanh nghiệp. Những khóa đào tạo này đáp ứng cho những vị trí chủ chốt và công nghệ đặc thù đang thiếu hụt trong doanh nghiệp công nghệ như: Project Management, Solution Architecture, Amazon Web Service (AWS)…


Phương pháp đào tạo tiên tiến nhất

Chúng tôi áp dụng những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất để nhân viên của doanh nghiệp thực sự hứng thú trong quá trình đào tạo chuyên môn và kỹ năng.