Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có điểm chứng chỉ MOS ít nhất 900/1000.

 • 02

  Thành thạo các tính năng cơ bản trong bộ công cụ Microsoft Office.

 • 03

  Nắm được cấu trúc đề thi chứng chỉ MOS Word, Excel, PowerPoint.

 • 04

  Được luyện thi theo ngân hàng đề thi của IIG.

 • 05

  Tự tin tham gia thi chứng chỉ tin học quốc tế Microsoft Office Specialist.

 • 06

  Cam kết đạt chứng chỉ MOS, nếu không đỗ sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí.

Giới thiệu về
chương trình

Khóa đào tạo Microsoft Office Specialist với lộ trình học “thực chiến”, bám sát đề thi sẽ giúp học viên thành thạo Word, Excel và Power Point chỉ sau 12 buổi. Học viên được cam kết đỗ chứng chỉ, nếu không đỗ sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí. 

Khung chương trình

khung chương trình