Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu Microsoft Azure

 • 02

  Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc cơ bản của việc xây dựng trên Microsoft Azure

 • 03

  Khả năng xác định dịch vụ Azure đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhất định

 • 04

  Kiến thức về các phương pháp hay nhất được đề xuất để xây dựng các ứng dụng an toàn và đáng tin cậy trên nền tảng Microsoft Azure

 • 05

  Tự tin tham gia kỳ thi Microsoft Azure Architect Technologies

 • 06

  Nâng cao thu nhập, khả năng mở rộng cơ hội việc làm

Giới thiệu về
chương trình

 

 Chương trình đào tạo Microsoft Azure Architect Technologie có cam kết đỗ chứng chỉ của VTI Academy được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia có chứng chỉ Solution Architect và trên 3 năm kinh nghiệm làm việc với Azure. Có chứng chỉ này có thể giúp bạn nắm vững và nâng cao chuyên môn của mình trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp chạy trên Microsoft Azure, bao gồm các lĩnh vực như máy tính, mạng, lưu trữ và bảo mật, dịch vụ quốc gia

Khung chương trình

khung chương trình