Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Làm chủ kiến thức về lập trình web với PHP cơ bản, PHP nâng cao

 • 02

  Tạo lập và truy vấn dễ dàng với dữ liệu quan hệ MySQL

 • 03

  Phát triển các ứng dụng web trên nền tảng ngôn ngữ PHP

 • 04

  Linh hoạt sử dụng các cấu trức dữ liệu phù hợp trong các tình huống cụ thể

 • 05

  Giàu kinh nghiệm thực tế trong các dự án thật tại doanh nghiệp

 • 06

  Triển khai thành thạo ứng dụng web sử dụng Framework Laravel

Giới thiệu về
chương trình

Chương trình đào tạo PHP giúp người học có thể tự tạo ra các Website về tin tức, Thương mại điện tử, Quản lý nhân sự, sinh viên, Website giải trí, nghe nhạc. Các kiến thức được biên soạn kỹ lưỡng từng bước một giúp bất kỳ ai có thể làm chủ được việc xây dựng hệ thống website sau thời gian ngắn ngay cả khi chưa có kiến thức nền tảng. Chương trình được biên soạn kỹ lưỡng từng bước một giúp bất kỳ ai có thể làm chủ được việc xây dựng hệ thống website sau thời gian ngắn ngay cả khi chưa có kiến thức nền tảng

Khung chương trình

khung chương trình