Giới thiệu chung

Khóa học PM được VTI Academy thiết kế nhằm giúp trang bị đầy đủ các kiến thức mà một PM cần có cho học viên. Đồng thời giúp các bạn hiểu được vai trò và trách nhiệm khi đảm nhiệm vị trí này. Sau khóa học, học viên có thể sẵn sàng trở thành nhà quản lý dự án tạo tiền đề để trở thành một PM cấp cao.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Quản lý dự án (PM), Senior Executive hoặc Manager
 • Thành viên trong nhóm dự án
 • Bất kỳ ai muốn trở thành Quản lý, Giám đốc

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Team leader, PM, Giám đốc
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về PM
 • Sử dụng thành thạo một số công cụ quản lý, template thường dùng
 • Hiểu rõ những công việc mà một PM cần làm
 • Tham gia thực hành dự án trong suốt quá trình học để nâng cao khả năng thực chiến

Khung chương trình

Phần 1: Tổng quan về Project Management

 • Overall Introduction - Concepts, Framework/Process, Role, Organization, EEF, OPA
 • Project Initiating - Collect Requirements, Define Project Scope/Deliverables
 • Project Planning - Create WBS, Estimate Cost/Budget, Schedule
 • Planning & Tracking - Resources, Risks, Changes, Communication
 • Agile Project Management - Agile, Principles, Common  Frameworks
 • Scrum Project Management - Scrum and Scrum Implementation
Phần 1: Tổng quan về Project Management

Phần 2: Các danh mục quản lý

Integration Management

 • Identify Stakeholder
 • Develop Project Charter
 •  Develop Project Management Plan
 • Manage Project Knowledge
 • Monitor & Control Project Work
 • Perform Integrated Change Control
 • Close Project or Phase
 • Mock Project: Project Charter

Scope Management

 • Plan Scope Management
 • Collect Requirements
 • Define Scope
 • Create WBS
 • Validate Scope
 • Control Scope
 • Mock Project: Project WBS

Schedule Management

 • Plan Schedule Management
 • Define Activities
 • Sequence Activities
 • Estimate Activity Resource & Duration
 • Develop / Optimize Schedule
 • Control Schedule
 • Mock Project: Project Schedule

Cost Management

 • Plan Cost/Procurement Management
 • Estimate Costs & Determine Budget
 • Conduct Procurements
 • Control Cost/Procurement 
 • Mock Project: Project Estimation

Quality Management

 • Plan Quality Management
 • Manage Quality
 • Control Quality
 • Quality Practices
 • Mock Project: Quality Plan

Resources Management

 • Plan Resource Management
 • Acquire Resources
 • Develop & Manage Team
 • Control Resources
 • Resource Management Practices
 • Mock Project: Resource Plan

Communications and Stakeholder Management

 • Plan Communication Management
 • Analyze & Plan Stakeholder Engagement
 • Manage Communications & Stakeholder Engagement
 • Monitor Communications & Stakeholder Engagement
 • Communication Practices
 • Mock Project: Communications Plan

Risk Management

 • Plan Risk Management
 • Identify Risks
 • Perform Risk Analysis
 • Plan & Implement Risk Responses
 • Monitor Risks
 • Mock Project: Risk Identification & Plan

Procurement Management

 • Plan Procurement Management
 • Conduct Procurements
 • Control Procurements
 • Final Test
Phần 2: Các danh mục quản lý

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký