Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về PM

 • 02

  Sử dụng thành thạo một số công cụ quản lý, template thường dùng

 • 03

  Hiểu rõ những công việc mà một PM cần làm

 • 04

  Tham gia thực hành dự án trong suốt quá trình học để nâng cao khả năng thực chiến

 • 05

  Cam kết giới thiệu việc làm tại VTI và nhiều doanh nghiệp CNTT lớn

Giới thiệu về
chương trình

Khóa học PM được VTI Academy thiết kế nhằm giúp trang bị đầy đủ các kiến thức mà một PM cần có cho học viên. Đồng thời giúp các bạn hiểu được vai trò và trách nhiệm khi đảm nhiệm vị trí này. Sau khóa học, học viên có thể sẵn sàng trở thành nhà quản lý dự án tạo tiền đề để trở thành một PM cấp cao.

Khung chương trình

khung chương trình