Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Nắm chắc các kiến thức cơ bản về cả Back-end và Front-end

 • 02

  Sử dụng thành thạo các công cụ làm dự án thực tế như JIRA, Git-Hub, Google Docs, IntelliJ (Spring Tool Suite), Visual Studio Code,...

 • 03

  Làm việc được với các công nghệ (Java Spring Boot, ReactJS), hệ thống tool chuyên nghiệp

 • 04

  Thực hành tốt với các dự án theo chuẩn mô hình Agile/Scrum

 • 05

  Nhận được chứng nhận thực tập tại VTI Corporation sau khi hoàn thành đợt thực tập

 • 06

  Cam kết 100% việc làm sau khi tốt nghiệp

Giới thiệu về
chương trình

Chương trinh đào tạo thực tập được VTI Academy triển khai nhằm giúp học viên nắm chắc các kiến thức về lý thuyết và nâng cao kỹ năng thực hành, thực chiến cùng cơ hội trải nghiệm lập trình ngay tại các doanh nghiệp IT và tại VTI Corp - một trong những công ty về CNTT hàng đầu hiện nay.

Khung chương trình

khung chương trình