Giới thiệu chung

Chương trinh đào tạo thực tập được VTI Academy triển khai nhằm giúp học viên nắm chắc các kiến thức về lý thuyết và nâng cao kỹ năng thực hành, thực chiến cùng cơ hội trải nghiệm lập trình ngay tại các doanh nghiệp IT và tại VTI Corp - một trong những công ty về CNTT hàng đầu hiện nay.  

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Các bạn đang học năm 3 + 4 đang học ngành CNTT
 • Các bạn đã học qua các môn về lập trình hướng đối tượng
 • Các bạn đã học qua ít nhất một ngôn ngữ lập trình như JAVA, C#
 • Các bạn đã học qua cơ sở dữ liệu quan hệ như mssql hay mysql
 • Các bạn đã học qua cách xây dựng một trang web với HTML5, CSS3 và JS cơ bản

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Fresher
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về Fresher

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Nắm chắc các kiến thức cơ bản về cả Back-end và Front-end
 • Sử dụng thành thạo các công cụ làm dự án thực tế như JIRA, Git-Hub, Google Docs, IntelliJ (Spring Tool Suite), Visual
 • Làm việc được với các công nghệ (Java Spring Boot, ReactJS), hệ thống tool chuyên nghiệp
 • Thực hành tốt với các dự án theo chuẩn mô hình Agile/Scrum
 • Nhận được chứng nhận thực tập tại VTI Corporation sau khi hoàn thành đợt thực tập

Khung chương trình

Học phần 1

Backend (JAVA)

- Kiến trúc Backend
- JAVA Collection Framework & JAVA Stream API và JUnit5
- Spring Framework, Spring Core và Spring Boot
- JAVA EE với Servlet và JSP
- JSON và Spring Rest API
- Công cụ IntelliJ

Web Frontend (React JS)

- Kiến trúc Frontend
- HTML5, CSS3 and Bootstrap
- Java Script
- React (JSX, Web Component)
- Công cụ Visual Studio Code

Kiến thức làm dự án khác

- Quy trình phát triển Agile và Scrum Framework
- Công cụ hỗ trợ phát triển JIRA, GitHub, Google Docs
- Cách triển khai thực hiện một dự án phần mềm
- Viết User Story theo Template 
- Kiểm thử trong Agile và Test Design
 

Học phần 1

Học phần 2

Backend (JAVA)

- SL4F (Log)
- JPA & Spring JPA
- Spring Test
- Spring Rest
- Kiến trúc phân tầng Repo, Service, Controller
- Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL và MySQL Workbench

Web Frontend (React JS

- React Bootstrap (react-bootstrap.github.io)
- React MUI Framework (mui.com)
- Hooks, Event Handling

Kiến thức làm dự án khác

- Công cụ build Maven
- Các thao tác trên GitHub khi cùng làm trên một dự án
- Best practice và lesson learnt về các sản phẩm
- Kỹ năng giảm xung đột khi làm nhiều thành viên trong team và cách giải quyết nếu xảy ra
 

Học phần 2

Học phần 3

Backend (JAVA)  

- JPA & Spring JPA
- Spring Test
- Spring Rest
- Spring Data Rest
- Clean code Java
- Review backend with Quiz và Practice

 Web Frontend (React JS)  

- JPA & Spring JPA
- Spring Test
- Spring Rest
- Spring Data Rest
- Clean code Java
- Review backend with Quiz và Practice

 Kiến thức làm dự án khác

 Chia sẻ các Best Practice và Lesson Learn dựa vào kết quả làm của nhóm

Học phần 3

Học phần 4

Backend (JAVA) 

- Spring Security
- JSON Web Token
- Hosting Spring Project
- Spring Email
- Review backend with Quiz và Practice 

 Web Frontend (React JS)

- React with Report
- Redux
- Hosting React

Kiến thức làm dự án khác

- Chia sẻ các Best Practice và Lesson Learn dựa vào kết quả làm của nhóm
- Viết tài liệu báo cáo gồm Tài liệu yêu cầu, tài liệu kiến trúc, tài liệu chi tiết và tài liệu kiểm thử
- Tổ chức phỏng vấn theo JD của Java Developer

Học phần 4

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký