Huấn luyện viên

Tại VTI Academy, 100% Mentor là chuyên gia trong ngành với kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: IT Business Analyst and Project manager- AIA Vietnam Các đơn vị từng công tác: Fractal Co.,ltd; Haravan Co.,ltd Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: Graduate engineer electronics and telecommunications – Industrial University of HCM City

Nguyễn Thị Thu Hiền

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: IT Business Analyst and Project manager- AIA Vietnam

Các đơn vị từng công tác: Fractal Co.,ltd; Haravan Co.,ltd

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: Graduate engineer electronics and telecommunications – Industrial University of HCM City

Lưu Minh Tuyên

Lưu Minh Tuyên

Kinh nghiệm: 13 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Automation Tester at Advesa Digital Các đơn vị từng công tác: Advesa Digital, VMO Group, GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC, FPT Software, Khang Dat Investment And Contruction Joint Stock, Masscom corp. Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Lưu Minh Tuyên

Kinh nghiệm: 13 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Automation Tester at Advesa Digital

Các đơn vị từng công tác: Advesa Digital, VMO Group, GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC, FPT Software, Khang Dat Investment And Contruction Joint Stock, Masscom corp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam

Kinh nghiệm: 7+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Leader - SAMSUNG VIETNAM MOBILE R&D CENTER (SVMC) Các đơn vị từng công tác: SAMSUNG TALENT PROGRAM Ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 775 (IIG)) Chứng chỉ: Software Certificate – Professional Level (issued by Samsung Global Corporation), SW Professional Lecturer of Samsung Global Corporation

Nguyễn Văn Nam

Kinh nghiệm: 7+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Leader - SAMSUNG VIETNAM MOBILE R&D CENTER (SVMC)

Các đơn vị từng công tác: SAMSUNG TALENT PROGRAM

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 775 (IIG))

Chứng chỉ: Software Certificate – Professional Level (issued by Samsung Global Corporation), SW Professional Lecturer of Samsung Global Corporation

Vũ Duy Khương

Vũ Duy Khương

Kinh nghiệm: 13+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Project Manager tại FPT Software    Các đơn vị từng công tác: FPT, VinSmart, Panasonic R&D Center Vietnam, BrainOs, ETC, DTSOFT - Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Chứng chỉ: ISTQB Foundation Microsoft Azure Developer Associate, Certificate Microsoft Azure Developer Associate, Project management essentials (PME series, PMF)

Vũ Duy Khương

Kinh nghiệm: 13+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Project Manager tại FPT Software   

Các đơn vị từng công tác: FPT, VinSmart, Panasonic R&D Center Vietnam, BrainOs, ETC, DTSOFT - Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

Chứng chỉ: ISTQB Foundation Microsoft Azure Developer Associate, Certificate Microsoft Azure Developer Associate, Project management essentials (PME series, PMF)

Phạm Viết Nam

Phạm Viết Nam

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT    Vị trí hiện tại: PM tại EMDDI Các đơn vị từng công tác: CMC, EMDDI Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Phạm Viết Nam

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT   

Vị trí hiện tại: PM tại EMDDI

Các đơn vị từng công tác: CMC, EMDDI

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

Kinh nghiệm: 11+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT    Vị trí hiện tại: BA leader - FINVIET Các đơn vị từng công tác: FINVIET, FPT Software, Tecapro Company, VCCorp, FPT-IS Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Kỹ năng: BA & Testing Chứng chỉ: PSM 1 Advanced business analysis (BAC) ISTQB Foundation Business Financial Analysis

Nguyễn Thị Lan Hương

Kinh nghiệm: 11+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT   

Vị trí hiện tại: BA leader - FINVIET

Các đơn vị từng công tác: FINVIET, FPT Software, Tecapro Company, VCCorp, FPT-IS

Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Kỹ năng: BA & Testing

Chứng chỉ: PSM 1 Advanced business analysis (BAC) ISTQB Foundation Business Financial Analysis

Phạm Xuân Lộc

Phạm Xuân Lộc

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT   Vị trí hiện tại: Chuyên gia phân tích nâng cao - Khối công nghệ - Ngân hàng MSB Các đơn vị từng công tác: MSB, VN – Napas, FPT, Vietinbank, Viettel. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật Chứng chỉ: Bridge Software Engineering Certification, Scrum Professional Product Owner, UI/UX Designer , CCNA, MCITP

Phạm Xuân Lộc

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  

Vị trí hiện tại: Chuyên gia phân tích nâng cao - Khối công nghệ - Ngân hàng MSB

Các đơn vị từng công tác: MSB, VN – Napas, FPT, Vietinbank, Viettel.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Chứng chỉ: Bridge Software Engineering Certification, Scrum Professional Product Owner, UI/UX Designer , CCNA, MCITP

Đặng Xuân Cường

Đặng Xuân Cường

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: FETCH Company - Front End Developer Các đơn vị từng công tác: One Mount Group, SPHINX SOFTWARE COMPANY, INNOVATUBE/NEXUS FRONTIER TECH, DEHA SOFTWARE COMPANY  Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đặng Xuân Cường

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: FETCH Company - Front End Developer

Các đơn vị từng công tác: One Mount Group, SPHINX SOFTWARE COMPANY, INNOVATUBE/NEXUS FRONTIER TECH, DEHA SOFTWARE COMPANY 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Lưu Quốc Thắng

Lưu Quốc Thắng

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: PM - Tech lead tại FPT software Các đơn vị từng công tác: FPT software, LG Electronics, ... Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Các chứng chỉ đạt được: PSM1( PROFESSIONAL SCRUM MASTER™ I), PSM2 (PROFESSIONAL SCRUM MASTER™ II), Associate Traditional Web Developer (OutSystems 11), Golang Certification, CCNA Certification

Lưu Quốc Thắng

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: PM - Tech lead tại FPT software

Các đơn vị từng công tác: FPT software, LG Electronics, ...

Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

Các chứng chỉ đạt được: PSM1( PROFESSIONAL SCRUM MASTER™ I), PSM2 (PROFESSIONAL SCRUM MASTER™ II), Associate Traditional Web Developer (OutSystems 11), Golang Certification, CCNA Certification

Lê Minh Nhựt

Lê Minh Nhựt

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: FPT Software Japan Các đơn vị từng công tác: FPT Software Ho Chi Minh, Fpt Software Japan  Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật - Kỹ năng: AWS, Azure, GCP,... Chứng chỉ: AWS Certified Solutions Architect, Professional AWS Certified Security, Specialty AWS Certified Data Analytics, Specialty AWS Certified Database, Specialty GCP, Professional Cloud Architect

Lê Minh Nhựt

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: FPT Software Japan

Các đơn vị từng công tác: FPT Software Ho Chi Minh, Fpt Software Japan

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật - Kỹ năng: AWS, Azure, GCP,...

Chứng chỉ: AWS Certified Solutions Architect, Professional AWS Certified Security, Specialty AWS Certified Data Analytics, Specialty AWS Certified Database, Specialty GCP, Professional Cloud Architect

Nguyễn Hữu Khoa

Nguyễn Hữu Khoa

Kinh nghiệm: 4+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Mid Front End Developer + Document - OMINEXT Các đơn vị từng công tác: H2-INC Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: Software Engineering – University of Transport and Communications-Campus in Ho Chi Minh city(UTC-HCMC). 

Nguyễn Hữu Khoa

Kinh nghiệm: 4+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Mid Front End Developer + Document - OMINEXT

Các đơn vị từng công tác: H2-INC

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: Software Engineering – University of Transport and Communications-Campus in Ho Chi Minh city(UTC-HCMC). 

Vũ Công Thành

Vũ Công Thành

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: PM, BRSE tại công ty Vnext Software Các đơn vị từng công tác: CMC, Sun * Vietnam, Vnext Holdings. Ngoại ngữ: Tiếng Anh + Tiếng Nhật (N2) Các chứng chỉ đạt được: PMP (Project Management Professional), AWS SAA (Amazon Web Services Solutions Architect Associate)

Vũ Công Thành

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: PM, BRSE tại công ty Vnext Software

Các đơn vị từng công tác: CMC, Sun * Vietnam, Vnext Holdings.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh + Tiếng Nhật (N2)

Các chứng chỉ đạt được: PMP (Project Management Professional), AWS SAA (Amazon Web Services Solutions Architect Associate)

Trương Minh Tuấn

Trương Minh Tuấn

Kinh nghiệm: 13+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Technical Director and Develop Software - AT Corporation Các đơn vị từng công tác: VIJAI Group, AT Corporation, BSC Company Viet Nam, Dong Thap Medical College,... - Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Chứng chỉ: NIC x Google Career Certificates by Google AWS Certified Solutions Architect by Amazon Educator Level 1,2 Certification by Google

Trương Minh Tuấn

Kinh nghiệm: 13+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Technical Director and Develop Software - AT Corporation

Các đơn vị từng công tác: VIJAI Group, AT Corporation, BSC Company Viet Nam, Dong Thap Medical College,... -

Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

Chứng chỉ: NIC x Google Career Certificates by Google AWS Certified Solutions Architect by Amazon Educator Level 1,2 Certification by Google

Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Project Manager tại Phenikaa-X Các đơn vị từng công tác: FPT SOFTWARE, STI Viet nam, Phenikaa-X - Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: Deep Learning - by AI4E, Advance Deep Learning - by VietAI, Machine Learning - by FuniX FPT

Trần Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Project Manager tại Phenikaa-X

Các đơn vị từng công tác: FPT SOFTWARE, STI Viet nam, Phenikaa-X -

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: Deep Learning - by AI4E, Advance Deep Learning - by VietAI, Machine Learning - by FuniX FPT

Nguyễn Khắc Tư

Nguyễn Khắc Tư

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: Senior Software Engineer tại Money Forward Vietnam Các đơn vị từng công tác: FPT, Samsung, Trinam group, ... Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Khắc Tư

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: Senior Software Engineer tại Money Forward Vietnam

Các đơn vị từng công tác: FPT, Samsung, Trinam group, ...

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trần Văn Đạt

Trần Văn Đạt

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Senior Software Engineer tại FPT Information System Các đơn vị từng công tác: VNPT, FPT Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trần Văn Đạt

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Senior Software Engineer tại FPT Information System

Các đơn vị từng công tác: VNPT, FPT

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký