Huấn luyện viên

Tại VTI Academy, 100% Mentor là chuyên gia trong ngành với kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Nguyễn Thế Huân

Nguyễn Thế Huân

Kinh nghiệm: 6+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: FPT INFORMATION SYSTEM - BA Các đơn vị từng công tác: GAMELOFT, FPT IS Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Thế Huân

Kinh nghiệm: 6+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: FPT INFORMATION SYSTEM - BA

Các đơn vị từng công tác: GAMELOFT, FPT IS

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Các đơn vị từng công tác: GAMELOFT, MISA, SVMC Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Văn Khoa

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Các đơn vị từng công tác: GAMELOFT, MISA, SVMC

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Lê Minh

Nguyễn Lê Minh

Kinh nghiệm: 6+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: FPT Software - Senior Business Analyst Các đơn vị từng công tác: FPT Software Ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 850), Tiếng Nhật (N2) Chứng chỉ: CCNA, MCITP, ISTQB, CCBA, Professional Scrum Product Owner I

Nguyễn Lê Minh

Kinh nghiệm: 6+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: FPT Software - Senior Business Analyst

Các đơn vị từng công tác: FPT Software

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 850), Tiếng Nhật (N2)

Chứng chỉ: CCNA, MCITP, ISTQB, CCBA, Professional Scrum Product Owner I

Mai Văn An

Mai Văn An

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank - VPBank Các đơn vị từng công tác: Viettel Post Joint Stock Corporation - Mygo Center Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: University of Engineering and Technology - VNU Major: Sortware Technology

Mai Văn An

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank - VPBank

Các đơn vị từng công tác: Viettel Post Joint Stock Corporation - Mygo Center

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: University of Engineering and Technology - VNU Major: Sortware Technology

Vương Sỹ Hải Sơn

Vương Sỹ Hải Sơn

Kinh nghiệm: 7+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: Project Manager, Solution Architecture and Back-end Developer- ELECTRIC VEHICLE ECOSYSTEM AND IOT PLATFORM Các đơn vị từng công tác: RIKKEISOFT, SAMSUNG, SELEX MOTOR - SMART ELECTRIC ECOSYSTEM Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Vương Sỹ Hải Sơn

Kinh nghiệm: 7+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: Project Manager, Solution Architecture and Back-end Developer- ELECTRIC VEHICLE ECOSYSTEM AND IOT PLATFORM

Các đơn vị từng công tác: RIKKEISOFT, SAMSUNG, SELEX MOTOR - SMART ELECTRIC ECOSYSTEM

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký