Huấn luyện viên

Tại VTI Academy, 100% Mentor là chuyên gia trong ngành với kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Nguyễn Vũ Hưng

Nguyễn Vũ Hưng

Chuyên gia CNTT

Nguyễn Vũ Hưng

Chuyên gia CNTT
Trần Xuân Khôi

Trần Xuân Khôi

Chuyên gia CNTT hàng đầu Việt Nam

Trần Xuân Khôi

Chuyên gia CNTT hàng đầu Việt Nam
Nguyễn Quyết

Nguyễn Quyết

Chuyên gia CNTT 

Nguyễn Quyết

Chuyên gia CNTT 
Nguyễn Quang Đạo

Nguyễn Quang Đạo

Chuyên gia Java

Nguyễn Quang Đạo

Chuyên gia Java
Nguyễn Quang Quý

Nguyễn Quang Quý

Chuyên gia Java

Nguyễn Quang Quý

Chuyên gia Java
Nguyễn Ngọc Duy

Nguyễn Ngọc Duy

Chuyên gia Java 

Nguyễn Ngọc Duy

Chuyên gia Java 
Trần Hữu Hòa

Trần Hữu Hòa

Chuyên gia AWS

Trần Hữu Hòa

Chuyên gia AWS
Lê Thị Xuân

Lê Thị Xuân

Senior Tester

Lê Thị Xuân

Senior Tester
Nguyễn Tiến Sử

Nguyễn Tiến Sử

Chuyên gia Python

Nguyễn Tiến Sử

Chuyên gia Python
Nguyễn Tiến Hải

Nguyễn Tiến Hải

Chuyên gia AWS

Nguyễn Tiến Hải

Chuyên gia AWS
Phạm Thị Hằng

Phạm Thị Hằng

Senior Tester

Phạm Thị Hằng

Senior Tester
Lê Thế Anh

Lê Thế Anh

Chuyên gia Python

Lê Thế Anh

Chuyên gia Python
Nguyễn Đức Cường

Nguyễn Đức Cường

Chuyên gia CNTT

Nguyễn Đức Cường

Chuyên gia CNTT
Dương Hoàng Giang

Dương Hoàng Giang

Chuyên gia Java

Dương Hoàng Giang

Chuyên gia Java
Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

Chuyên gia CNTT

Nguyễn Duy Tuấn

Chuyên gia CNTT