Huấn luyện viên

Tại VTI Academy, 100% Mentor là chuyên gia trong ngành với kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Trần Xuân Khôi

Trần Xuân Khôi

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VTI Group Chuyên gia CNTT hàng đầu Việt Nam    Kinh nghiệm: 23+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Các đơn vị từng công tác: FPT Software

Trần Xuân Khôi

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VTI Group

Chuyên gia CNTT hàng đầu Việt Nam   

Kinh nghiệm: 23+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Các đơn vị từng công tác: FPT Software

Nguyễn Quyết

Nguyễn Quyết

CEO VTI Academy Chuyên gia CNTT hàng đầu  Kinh nghiệm: 13+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Các đơn vị từng công tác: FPT University, FPT Software, CMC Coporation, Trainocate

Nguyễn Quyết

CEO VTI Academy

Chuyên gia CNTT hàng đầu 

Kinh nghiệm: 13+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Các đơn vị từng công tác: FPT University, FPT Software, CMC Coporation, Trainocate

Đào Duy Hoàng

Đào Duy Hoàng

Kinh nghiệm: 6+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: Fronter End Leader Participate in project of Samsung Sds Viet Nam Các đơn vị từng công tác: PRODUCTION MANAGEMENT PROJECT FOR NHON HOA COMPANY, AVG TV ONLINE PAYMENT WEB PROJECT, BUILDING A CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM GOEDU COMPANY Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đào Duy Hoàng

Kinh nghiệm: 6+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: Fronter End Leader Participate in project of Samsung Sds Viet Nam

Các đơn vị từng công tác: PRODUCTION MANAGEMENT PROJECT FOR NHON HOA COMPANY, AVG TV ONLINE PAYMENT WEB PROJECT, BUILDING A CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM GOEDU COMPANY

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trương Huy Hoàng Anh

Trương Huy Hoàng Anh

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: BUSINESS ANALYST - ATI - INNOVATIONLAB MB Các đơn vị từng công tác: DTT GROUP, VNRESOURCE SOFTWARE SOLUTIONS, MEKONG RESOURCES - AGILSUN Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trương Huy Hoàng Anh

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: BUSINESS ANALYST - ATI - INNOVATIONLAB MB

Các đơn vị từng công tác: DTT GROUP, VNRESOURCE SOFTWARE SOLUTIONS, MEKONG RESOURCES - AGILSUN

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trần Nguyễn Phương Nam

Trần Nguyễn Phương Nam

Kinh nghiệm: 4+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Senior Devops Engineer - CMC Global Các đơn vị từng công tác: Flinters VietNam, Goaw VietNam Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: Thủ khoa tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN AWS Certified Solutions Architect - Associate AWS Certified Development - Associate

Trần Nguyễn Phương Nam

Kinh nghiệm: 4+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Senior Devops Engineer - CMC Global

Các đơn vị từng công tác: Flinters VietNam, Goaw VietNam

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: Thủ khoa tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN AWS Certified Solutions Architect - Associate AWS Certified Development - Associate

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Kinh nghiệm: 14+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Làm freelancer Các đơn vị từng công tác: Trưởng phòng kỹ thuật- Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông SunTel Việt Nam, NextG Solutions, Fsoft Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Văn Sơn

Kinh nghiệm: 14+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Làm freelancer

Các đơn vị từng công tác: Trưởng phòng kỹ thuật- Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông SunTel Việt Nam, NextG Solutions, Fsoft

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Sơn Hải

Nguyễn Sơn Hải

Kinh nghiệm: 7+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Niteco - Infrastructure/Devops Specialist Các đơn vị từng công tác: Samsung SDSV, Hanoi french Hospital Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Sơn Hải

Kinh nghiệm: 7+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Niteco - Infrastructure/Devops Specialist

Các đơn vị từng công tác: Samsung SDSV, Hanoi french Hospital

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Lưu Minh Tiến

Lưu Minh Tiến

Kinh nghiệm: 13+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Project Management Officer- Luvina Software Các đơn vị từng công tác: FPT Software, Viettel Group, VMO Group Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật Chứng chỉ: Certified Software Quality Analyst(CSQA), Information Security Management, Scrum Master Certified (SMC), Official CMMI Introduction Training

Lưu Minh Tiến

Kinh nghiệm: 13+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Project Management Officer- Luvina Software

Các đơn vị từng công tác: FPT Software, Viettel Group, VMO Group

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật

Chứng chỉ: Certified Software Quality Analyst(CSQA), Information Security Management, Scrum Master Certified (SMC), Official CMMI Introduction Training

Đỗ Thị Ngà

Đỗ Thị Ngà

Kinh nghiệm: 14+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Business Analyst - VIETTEL SOFTWARE SERVICES Các đơn vị từng công tác: FPT SOFTWARE, CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM, CÔNG TY CP PHẦN MỀM PHƯƠNG ĐÔNG Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: Outsystem Associate, Professional Scrum Master, Professional Scrum Product Owner

Đỗ Thị Ngà

Kinh nghiệm: 14+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Business Analyst - VIETTEL SOFTWARE SERVICES

Các đơn vị từng công tác: FPT SOFTWARE, CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM, CÔNG TY CP PHẦN MỀM PHƯƠNG ĐÔNG

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: Outsystem Associate, Professional Scrum Master, Professional Scrum Product Owner

Nguyễn Vinh Hiển

Nguyễn Vinh Hiển

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: STC Group - PM Các đơn vị từng công tác: HiPT, FSC. Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Vinh Hiển

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: STC Group - PM

Các đơn vị từng công tác: HiPT, FSC.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Cường

Kinh nghiệm: 3+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Samsung Vietnam Mobile RnD Center- Engineer Các đơn vị từng công tác: Samsung Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Nguyễn Quốc Cường

Kinh nghiệm: 3+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Samsung Vietnam Mobile RnD Center- Engineer

Các đơn vị từng công tác: Samsung

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đỗ Văn Quang

Đỗ Văn Quang

Kinh nghiệm: 3+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: Samsung Vietnam Mobile R&D Center- Android Application Các đơn vị từng công tác: Samsung   Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đỗ Văn Quang

Kinh nghiệm: 3+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: Samsung Vietnam Mobile R&D Center- Android Application

Các đơn vị từng công tác: Samsung  

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trần Ngọc Sơn

Trần Ngọc Sơn

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT  Vị trí hiện tại: CyberLogitec Viet Nam - Team Lead, PM   Các đơn vị từng công tác: TMA Solutions, Axon Active VietNam,Hansen Technologies, CyberLogitec Viet Nam. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: Professional Scrum for Developer, Fit for Scrum

Trần Ngọc Sơn

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT 

Vị trí hiện tại: CyberLogitec Viet Nam - Team Lead, PM  

Các đơn vị từng công tác: TMA Solutions, Axon Active VietNam,Hansen Technologies, CyberLogitec Viet Nam.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: Professional Scrum for Developer, Fit for Scrum

Nguyễn Tiến Hải

Nguyễn Tiến Hải

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT    Vị trí hiện tại: AWS Solutions Architect - Megazone Cloud Các đơn vị từng công tác: VTI Cloud, KDDI Vietnam, Kumoh National Institute of Technology Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: AWS Certified Solutions Architect - Professional (AWS-SAP), AWS Certified Solutions Architect - Associate (AWS-SAA), Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (CCNA R&S).

Nguyễn Tiến Hải

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT   

Vị trí hiện tại: AWS Solutions Architect - Megazone Cloud

Các đơn vị từng công tác: VTI Cloud, KDDI Vietnam, Kumoh National Institute of Technology

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: AWS Certified Solutions Architect - Professional (AWS-SAP), AWS Certified Solutions Architect - Associate (AWS-SAA), Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (CCNA R&S).

Nguyễn Văn Quyền

Nguyễn Văn Quyền

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Senior DevOps - National Australia Bank Innovation Central Vietnam (NICV) Các đơn vị từng công tác: FSOFT Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert, Microsoft Certified: Azure Network Associate, Azure Security Engineer Associate, AWS Solution Architect

Nguyễn Văn Quyền

Kinh nghiệm: 5+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Senior DevOps - National Australia Bank Innovation Central Vietnam (NICV)

Các đơn vị từng công tác: FSOFT

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert, Microsoft Certified: Azure Network Associate, Azure Security Engineer Associate, AWS Solution Architect

Lê Khắc Hậu Linh

Lê Khắc Hậu Linh

Kinh nghiệm: 4+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT Vị trí hiện tại: Front End Leader - iLotusLand Ngoại ngữ: Tiếng Anh Chứng chỉ: VNUHCM-University of Information Technology (VN) - Software Engineering

Lê Khắc Hậu Linh

Kinh nghiệm: 4+ năm kinh nghiệm trong ngành CNTT

Vị trí hiện tại: Front End Leader - iLotusLand

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chứng chỉ: VNUHCM-University of Information Technology (VN) - Software Engineering

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký