Giới thiệu chung

Học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành cần thiết để đáp ứng yêu cầu đầu vào vị trí Fresher System Admin tại doanh nghiệp khi tham gia khóa đào tạo

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Các bạn sinh viên, người đi làm về lĩnh vực IT (Dev, Helpdesk, …) muốn làm vị trí System Admin hoặc giám sát vận hành hệ thống tại các doanh nghiệp
 • Các bạn đang làm System Admin nhưng còn thiếu kiến thức tổng quan và kinh nghiệm chuyên môn
 • Các đối tượng khác muốn tìm hiểu thêm kiến thức về vị trí System Admin

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng System Admin
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về System Admin

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Hiểu rõ các kiến thức về hệ điều hành Linux và khối lệnh cơ bản
 • Hiểu rõ các kiến thức về Cloud Computing (VM) và Cloud Native (docker, kubernetes, Cloud public)
 • Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về System Architecture để lựa chọn trong thiết kế kiến trúc hệ thống,
 • Hiểu rõ các kiến thức về Storage, networking ,security, monitoring, logging, alerting, cài đặt system software
 • Nắm vững kỹ năng thực hành cần thiết đáp ứng yêu cầu đầu vào vị trí Fresher System Admin

Khung chương trình

Học phần 1: Basic Linux OS (Kiến thức căn bản về hệ điều hành Linux OS)

Day 1: Hệ điều hành Linux OS   

 • Kiến thức về hệ điều hành linux và kernel 
 • Thực hành cài đặt hệ điều hành Linux và các lựa chọn trong quá trình cài đặt (CentOS)
 • Thực hành cài đặt hệ điều hành Linux và các lựa chọn trong quá trình cài đặt (Ubuntu)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 2: Command line Linux OS basic (Các khối lệnh trong Linux)

 • Review bài tập Day 1
 • Kiến thức cơ  bản về các khối lệnh trong linux dùng để (quản lý phần cứng; quản lý disk; quản lý tệp; quản lý tiến trình; quản lý port open ; quản lý user/group; cronjob)
 • Thực hành gõ các khối lệnh dùng để Quản lý phần cứng ( cpu,ram, disk, network); Quản lý ổ cứng (disk, pation, format, raid); Quản lý tệp trong linux (mv, cp, symbol links)
 • Thực hành gõ các khối lệnh dùng để Quản lý tiến trình (process ps); xử lý văn bản ( vi vim cat nano sed grep ); Quản lý user và group; Nén và giải nén 
 • Thực hành viết các script bash shell và chạy cronjob theo lịch
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 3: Install/Uninstall Software (Cài đặt/Gỡ cài đặt gói)

 • Review bài tập Day 2
 • Kiến thức cơ bản về trình quản lý cài đặt gói  (yum/apt-get) và build gói từ source code
 • Thực hành cài đặt/gỡ cài đặt gói thông qua yum/apt-get
 • Thực hành cài đặt từ source code
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

 

Học phần 1: Basic Linux OS (Kiến thức căn bản về hệ điều hành Linux OS)

Học phần 2: Intermediate System Admin (Quản Trị Hệ Thống)

Day 4: Networking (Mạng Network)

 • Review bài tập Day 3
 • Kiến thức về giao thức mạng TCP/UDP , IP, ICMP, BGP, OSPF
 • Kiến thức về thiết bị phần cứng mạng ( Hub, Switch, Router)
 • Kiến thức về LAN, VLAN ,IP,  Subnet , Gateway, Routing,  MAC Address, NIC 
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình network, sử dụng các công cụ troubleshooting network (ping, telnet, traceroute, mtr, nmap, nc, tcpdump ...)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 5: Storage (Hệ thống storage)

 • Review bài tập Day 4
 • Kiến thức về DAS và NAS Storage
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống NAS storage ( NFS or CIFS storage)
 • Kiến thức về SAN và Object Storage 
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống Object Storage (Ceph/Minio storage)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 6: System Software - Day 1 (Phần mềm hệ thống - Buổi 1) 

 • Review bài tập Day 5
 • Kiến thức DNS server, NTP Server
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS server, NTP Server
 • Kiến thức  DHCP Server, FTP Server
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DHCP Server, FTP Server
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 7: System Software - Day 2 (Phần mềm hệ thống - Buổi 2)

 • Review bài tập Day 6
 • Kiến thức Mail server và VPN server
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mail server và VPN server
 • Kiến thức  DHCP Server, FTP Server
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DHCP Server, FTP Server
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 8: System Software - Day 3 (Phần mềm hệ thống - Buổi 3)

 • Review bài tập Day 7
 • Kiến thức Database và WebService
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Database và WebService
 • Kiến thức về Disaster Recovery
 • Hướng dẫn backup/restore Database; File config; Package OS
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 9: System Software - Day 4 - Window Server (Phần mềm hệ thống - Buổi 4 - Hệ Điều Hành Window Server)

 • Review bài tập Day 8
 • Kiến thức về quản lý user trên Window Active Directory (AD)
 • Thực hành cài đặt hệ điều hành Window Server và các lựa chọn trong quá trình cài đặt (Window Server)
 • Kiến thức về share file CIFS/SMB 
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình AD và CIFS/SMB
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 10: Security (Bảo mật)

 • Review bài tập Day 9
 • Kiến thức về Firewall (tcp/ip blocking) và Web Application Firewall (http blocking)
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Firewalld /Iptable trên linux 
 • Kiến thức về thuật toán mã hóa  và hàm băm ( symmetric, asymmetric encryption and hash function); Kiến thức về mã hóa đường truyền TLS/SSL; Kiến thức mã hóa data; 
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 11: Monitoring, Logging and Alerting (Hệ thống monitoring, logging và alerting)

 • Review bài tập Day 10
 • Kiến thức về Monitoring and Alerting
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống Monitoring (sử dụng Nagios/Zabbix)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 12: Monitoring, Logging and Alerting (Hệ thống monitoring, logging và alerting)

 • Review bài tập Day 11
 • Kiến thức về Logging tập trung
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống Logging (sử dụng Rsyslog/ELK )
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)
Học phần 2: Intermediate System Admin (Quản Trị Hệ Thống)

Học phần 3: Cloud Computing & Cloud Native (Điện toán đám mây và Cloud Native)

Day 13: Cloud Computing  

 • Review bài tập Day 12
 • Khối Kiến thức cơ bản về ảo hóa Cloud Computing
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống ảo hóa Cloud Computing (sử dụng Vmware/VirtualBox)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 14: Docker Container    

 • Review bài tập Day 13
 • Kiến thức về docker và các khối lệnh cơ bản
 • Thực hành cài đặt docker và sử dụng các khối lệnh cơ bản docker
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 15: Kubernetes     

 • Review bài tập Day 14
 • Kiến thức Concept về Kubernetes ( Architecture)
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kubernetes ( sử dụng minikube/kubespray)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 16: Kubernetes     

 • Review bài tập Day 15
 • Kiến thức về cơ bản các thành phần Kubernetes (pod, service, ingress, pv, pvc, replicaset, statfullset, deamonset)
 • Thực hành triển khai ứng dụng web cơ bản trên Kubernetes 
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 17: CICD    

 • Review bài tập Day 16
 • Kiến thức cơ bản về CICD (Continuous Integration - Continuous Delivery)
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình pipeline CICD sử dụng Jenkins
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 18: Cloud  Public (AWS)    

 • Review bài tập Day 17
 • Giới thiệu về cơ bản hạ tầng Cloud AWS ( EC2, ASG, ALB)
 • Hướng dẫn triển khai ứng dụng web trên hạ tầng sử dụng EC2, ASG, ALB
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 19: Cloud  Public (AWS)  

 • Review bài tập Day 18
 • Giới thiệu cơ bản về hạ tầng Cloud AWS (ECS và EKS)
 • Hướng dẫn triển khai ứng dụng web trên hạ tầng sử dụng ECS/EKS
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học
   
Học phần 3: Cloud Computing & Cloud Native (Điện toán đám mây và Cloud Native)

Học phần 4: Advanced System Architecture (Kiến trúc hệ thống nâng cao)

Day 20: System Architecture    

 • Review bài tập Day 19
 • Kiến thức về System Architecture ( các chỉ số đánh giá chất lượng bản vẽ kiến trúc hệ thống: Operational Exellence; Reliability; Security; Perfomance; Cost Optimization)
 • Thực hành đánh giá điểm mạnh/yếu trên các bản vẽ kiến trúc hệ thống có sẵn
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 21: System Architecture    

 • Review bài tập Day 20
 • Thực hành thiết Kế bản vẽ kiến trúc hệ thống ( sử dụng công cụ visio hoặc app.diagrams.net )
 • Thực hành xây dựng hệ thống theo bản vẽ được thiết kế ( cài đặt OS, database, webservice, loadbalance, firewall, DNS, TLS cert)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học

Day 22: System Architecture    

 • Review bài tập Day 21
 • Kiến thức về thiết kế hệ thống phần cứng  (thiết kế tủ rack, switch và server bare metal và đấu nối network)
 •  Thực hành thiết Kế bản vẽ kiến trúc hệ thống ( thiết kế tủ rack, switch và server bare metal và đấu nối network)
 • Giao đề bài bài tập lớn và hướng dẫn làm Project ( chia 2 nhóm on-premise và on-cloud)
Học phần 4: Advanced System Architecture (Kiến trúc hệ thống nâng cao)

Học phần 5: Seminar Project (Dự án cuối khóa)

Day23: Seminar Cuối Khóa

 • Bảo vệ project  (on-premise) + Review

Day23: Seminar Cuối Khóa

 • Bảo vệ project  (on-cloud) + Review

Day23: Tổng hợp kiến thức + Exam

 • Tóm tắt tổng hợp các kiến thức đã học
 • Các hướng đi tiếp theo sau System Admin: Security, Devops, Cloud, Solution Architecture
 • Question & Answer trong phỏng vấn System Admin
 • Exam System Admin (Thi trắc nghiệm)
Học phần 5: Seminar Project (Dự án cuối khóa)

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký