Đào tạo chuyển đổi ngôn ngữ

Đào tạo chuyển đổi ngôn ngữ là một chương trình được cho ra đời để đáp ứng nhu cầu khác nhau của mỗi dự án. Không như các ngành khác, kiến thức trong ngành IT thay đổi rất nhanh cả về ngôn ngữ lẫn công nghệ.

Mỗi một dự án, tùy từng sản phẩm và tùy từng khách hàng sẽ làm theo ngôn ngữ khác nhau. Vì thế các lập trình viên cần thay đổi, cập nhật thêm các kiến thức mới để có thể đáp ứng yêu cầu của công việc cũng như nâng cao kinh nghiệm, thu nhập cho bản thân.

Bên cạnh việc đào tạo đa dạng các ngôn ngữ như: Java, C#, PHP, Android, IOS, Automation Test…VTI Academy còn đào tạo chuyên sâu từ giáo trình, vận hành, cơ sở vật chất… đáp ứng ngay theo yêu cầu doanh nghiệp. Cam kết chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu khi chuyển đổi sang công nghệ mới

Các tin tức khác:

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký