Đào tạo chuyên sâu

Với chương trình học chất lượng Chuẩn doanh nghiệp, VTI Academy không chỉ đào tào bài bản về các kỹ năng nền tảng cơ bản mà còn đào tạo các kiến thức chuyên sâu để nâng cao kiến thức và kỹ năng của lập trình viên và quản lý trong ngành CNTT.

Không chỉ có những khóa đào tạo về từng ngôn ngữ như ava, C#, PHP, Android, IOS, Automation Test…VTI Academy có các khoá đào tạo chuyên sâu về Cloud, AI, ML..

Bên cạnh đó các khoá đào tạo về kỹ năng làm việc trong ngành CNTT: Quản trị dự án, Business Analysts, QA, Agile/Scrum… cũng đang được VTI Academy triển khai để đáp ứng như cầu của các doanh nghiệp.

Các tin tức khác:

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký