Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Trở thành chuyên viên kiểm thử phần mềm một cách tự động (Automation Test Engineer)

 • 02

  Thực hiện dễ dàng các kiểm thử tự động trên ứng dụng WEB, ứng dụng MOBILE và REST API.

 • 03

  Sử dụng thành thạo các framework như Selenium, TestNG, Appium, Cucumber, Allure.

 • 04

  Nắm vững các kỹ thuật viết automation test như Behaviour Driven Development (BDD), Data Driven Testing,...

 • 05

  Sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình Java và SQL để hỗ trợ xây dựng các dự án Automation Test phức tạp.

 • 06

  Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm theo phương pháp Agile

 • 07

  Trải nghiệm tham gia một dự án Automation Test như thực tế trong các dự án thật tại doanh nghiệp

Giới thiệu về
chương trình

Khóa học Automation Test được VTI Academy đào tạo bài bản, chất lượng nhằm đào tạo không chỉ kiến thức lý thuyết theo chuẩn quốc tế dựa vào ISTQB® (www.istqb.org), kỹ năng xây dựng kiểm thử tự động thông qua các bài thực hành sử dụng các framework không thể không biết đối với nhà phát triển ứng dụng kiểm thử tự động như Selenium, TestNG, Appium và một số Test Framework mà còn trải nghiệm trong môi trường doanh nghiệp khi tham gia dự án tập trận ngay trong khóa học. Với kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm công nghiệp này các học viên dễ dàng ứng tuyển vị trí Automation Test Engineer hoặc Automation Tester mà các doanh nghiệp đang săn tìm.

 

Khung chương trình

khung chương trình