Giới thiệu chung

Với kinh nghiệm lâu năm trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và Quốc tế, hệ thống bài giảng của VTI Academy được đầu tư rất chất lượng, cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu về CNTT đều có chứng chỉ AWS Professional luôn hỗ trợ học viên 24/7, sau khi kết thúc khóa học bạn sẽ có thể tự tin chinh phục chứng chỉ danh giá AWS Certified Developer – Associate.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Những người yêu thích và muốn tìm hiểu về Cloud (AWS)
 • Những người muốn đạt chứng chỉ Quốc tế để nâng cao thu nhập và cơ hội thăng tiến
 • Những người làm về dịch vụ Cloud (Sale, tư vấn viên, marketing, chủ doanh nghiệp...)
 • Sinh viên CNTT

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Developer, Cloud Engineer, Cloud Developer
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về Developer, Cloud Engineer, Cloud Developer

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Hướng dẫn làm thủ tục và đăng ký thi
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết đỗ chứng chỉ
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Nắm vững kiến thức cơ bản với AWS
 • Sử dụng CICD tool mà không cần xây dựng và quản lý tool
 • Nắm vững kiến thức cơ bản về các dịch vụ nền tảng của AWS: Computing, Network Database và Storage
 • Nắm vững kiến thức và trải nghiệm các SaaS của AWS
 • Nắm vững kiến thức và trải nghiệm về Security
 • Nâng cao thu nhập, khả năng mở rộng cơ hội việc làm

Khung chương trình

Học phần 1: Overview/Tổng quan AWS

 • Cloud computing
 • AWS Global infrastructure
 • Shared responsibiltiy model
 • Well-architected framework
 • CDA certificates
   
Học phần 1: Overview/Tổng quan AWS

Học phần 2: Kiến thức và thực hành về Computing, Networking, Database, Storage & CDN

 • EC2
 • EBS
 • VPC
 • ELB
 • ASG
 • Route53
 • RDS + Aurora
 • DynamoDB
 • ElasticCache
 • S3
 • Athena
 • Cloudfront
   
Học phần 2: Kiến thức và thực hành về Computing, Networking, Database, Storage & CDN

Học phần 3: Kiến thức và thực hành về Management & Development, SaaS, Containerized

Học phần 3: Kiến thức và thực hành về Management & Development, SaaS, Containerized

Học phần 4: Kiến thức và thực hành về Serverless, Deployment & IaC

 • Lambda
 • API Gateway
 • SAM
 • Step Functions
 • AppSync
 • Elastic Beanstalk
 • Cloudformation
 • CDK
   
Học phần 4: Kiến thức và thực hành về Serverless, Deployment & IaC

Học phần 5: Kiến thức và thực hành về CICD, Security & Monitoring

 • Codecommit
 • CodePipeline
 • CodeBuild
 • CodeDeploy
 • CodeArtifact
 • KMS
 • SSM
 • Secret manager
 • STS
 • Cloudwatch
 • Cloudtrail
 • X-Ray
   
Học phần 5: Kiến thức và thực hành về CICD, Security & Monitoring

Học phần 6: Luyện tập và thi thử/Practical for exam

Học phần 6: Luyện tập và thi thử/Practical for exam

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký