Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo AWS Certified Solutions Architect - Associate được VTI Academy kết hợp với VTI Cloud. VTI Cloud là Đối tác cấp cao (Advanced Consulting Partner) của AWS Việt Nam, với đội ngũ hơn 50+ kỹ sư về giải pháp được chứng nhận bởi AWS.

Nằm trong danh sách 10 chứng chỉ IT được săn đón nhất 2022, chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect - Associate sẽ giúp bạn có được bức tranh tổng quan về AWS, có kiến thức về cách kiến trúc và triển khai các ứng dụng an toàn và mạnh mẽ trên AWS, xác định giải pháp sử dụng các nguyên tắc thiết kế dựa trên yêu cầu của khách hàng

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Những người yêu thích và muốn tìm hiểu về Cloud (AWS)
 • Những người muốn đạt chứng chỉ Quốc tế để nâng cao thu nhập và cơ hội thăng tiến
 • Những người làm về dịch vụ Cloud (Sale, tư vấn viên, marketing, chủ doanh nghiệp...)
 • Sinh viên CNTT

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Developer, Cloud Engineer, Cloud Developer
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về Developer, Cloud Engineer, Cloud Developer

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Khóa học do VTI Academy kết hợp với VTI Cloud - đối tác cấp cao của AWS Việt Nam triển khai
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát hệ thống đề thi của AWS
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia sở hữu chứng chỉ AWS Pro luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Hướng dẫn làm thủ tục và đăng ký thi
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết đỗ chứng chỉ
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS
 • Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc cơ bản của việc xây dựng trên AWS
 • Khả năng xác định dịch vụ AWS đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhất định
 • Kiến thức về các phương pháp hay được đề xuất để xây dựng các ứng dụng an toàn và đáng tin cậy trên nền tảng AWS
 • Tự tin tham gia kỳ thi AWS Certified Solutions Architect

Khung chương trình

Học phần 1 - Tổng quản về AWS, một số dịch vụ: IAM, Billing, Computing, Storage, Networking

Tổng quan về AWS

 • Course Overview
 • AWS Introduction
 • AWS Certification
 • Setup Account
 • AWS Global Infrastructure

Identity Service

 • IAM Service
 • Organization Service

Billing Service, Computing Service

 • Billing Service
 • EC2 Service (Part 1)

Computing Service

 • EC2 Service (Part 2)
 • Daily Assignment

Storage service

 • EFS Service
 • S3 Service

Storage service

 • FSx Service
 • Storage Gateway Service
 • Snow Family Service

Networking Service

VPC Service (Part 1)

Networking Service

VPC Service (Part 2)

(Review/chữa bài/hướng dẫn làm lab)

 • Review lại các kiến thức đã học
 • Chữa Assignment đã học

Management Service

 • CloudWatch Service
 • CloudTrail Service
 • Config Service

Networking Service & Computing Service

 • Elastic Load Balancer Service
 • Auto Scaling Group Service
Học phần 1 - Tổng quản về AWS, một số dịch vụ: IAM, Billing, Computing, Storage, Networking

Học phần 2 - Các dịch vụ: DATABASE, DATAWAREHOUSE, CACHING, APPLICATION SERVICE

Database Service

 • Relational Database Service
 • Aurora Service
 • DynamoDB Service
 • ElasticSearch Service & OpenSearch Service
 • Backup Service

Data Warehouse Service

 • Redshift Service
 • Glue Service
 • Athena Service
 • QuickSight Service
 • Neptune Service
 • Elastic MapReduce Service
 • Lakehouse architecture

Caching Service + On-premises Strategy

 • Elastic Cache Service
 • On-premise strategy (FSx Service, Storage Gateway Service, DataSync Service, Transfer Family Service, Snow Family Service VM Import/Export, Migration Hub, Server Migration Service, Data Migration Service, Application Discovery Service)
 • Storage Summary

Network Service & Architecture & Key Service & Application Service

 • Route 53 Service
 • CloudFront Service
 • Typical architecture
 • Beanstalk Service
 • Certificate Manager Service
 • Key Management Service
 • CloudHSM Service
 • SSM Parameter Store Service
 • Secrets Manager Service

Application Service + Identity Service

 • Simple Queue Service
 • Simple Notification Service
 • Simple Email Service
 • AmazonMQ Service
 • Kinesis Service
 • MediaConvert Service
 • Single Sign-On Service
 • Cognito Service
 • AppSync Service

Application Service + Serverless Architecture

 • API Gateway Service
 • Lambda Service
 • Step Functions Service & Simple Workflow Service
 • Serverless Architecture

Microservice Service+ Security Service

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 17
 • Microservices Architecture, Docker, Kubernetes, CICD
 • ECS & ECR & EKS Service, CodePipeline Service
 • Security, AWS Shield, Web Application Firewall Service, AWS Firewall Manager, GuardDuty Service, Inspector Service, Macie Service


 

Học phần 2 - Các dịch vụ: DATABASE, DATAWAREHOUSE, CACHING, APPLICATION SERVICE

Học phần 3 - Well-Architected Framework và ôn luyện thi chứng chỉ

Well-Architected Framework + Review Course + Exam Tutoria

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 18
 • CloudFormation Service
 • Well-Architected Framework
 • Other Service (Opsworks Service, WorkSpaces / Workdocs / Workmail Service, Cost Management Service, Trusted Advisor Service, Batch Service, ...)
 • Review Course
 • Hướng dẫn đăng ký thi kết thúc khóa & ôn thi AWS

Final Exam

 • Topic Exam: Final Project
 • Topic Exam: Interview


 

Học phần 3 - Well-Architected Framework và ôn luyện thi chứng chỉ

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký