Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo AWS Certified Solutions Architect - Associate được VTI Academy kết hợp với VTI Cloud. VTI Cloud là Đối tác cấp cao (Advanced Consulting Partner) của AWS Việt Nam, với đội ngũ hơn 50+ kỹ sư về giải pháp được chứng nhận bởi AWS.

Nằm trong danh sách 10 chứng chỉ IT được săn đón nhất 2022, chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect - Associate sẽ giúp bạn có được bức tranh tổng quan về AWS, có kiến thức về cách kiến trúc và triển khai các ứng dụng an toàn và mạnh mẽ trên AWS, xác định giải pháp sử dụng các nguyên tắc thiết kế dựa trên yêu cầu của khách hàng

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Những người yêu thích và muốn tìm hiểu về Cloud (AWS)
 • Những người muốn đạt chứng chỉ Quốc tế để nâng cao thu nhập và cơ hội thăng tiến
 • Những người làm về dịch vụ Cloud (Sale, tư vấn viên, marketing, chủ doanh nghiệp...)
 • Sinh viên CNTT

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Developer, Cloud Engineer, Cloud Developer
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về Developer, Cloud Engineer, Cloud Developer

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Khóa học do VTI Academy kết hợp với VTI Cloud - đối tác cấp cao của AWS Việt Nam triển khai
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát hệ thống đề thi của AWS
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia sở hữu chứng chỉ AWS Pro luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Hướng dẫn làm thủ tục và đăng ký thi
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết đỗ chứng chỉ
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS
 • Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc cơ bản của việc xây dựng trên AWS
 • Khả năng xác định dịch vụ AWS đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhất định
 • Kiến thức về các phương pháp hay được đề xuất để xây dựng các ứng dụng an toàn và đáng tin cậy trên nền tảng AWS
 • Tự tin tham gia kỳ thi AWS Certified Solutions Architect

Khung chương trình

Day 1 (AWS Overview)

 • Course Overview
 • AWS Introduction
 • AWS Certification
 • Setup Account
 • AWS Global Infrastructure
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 1 (AWS Overview)

Day 2 (Identity Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 1
 • IAM Service
 • Organization Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 2 (Identity Service)

Day 3 (Billing Service, Computing Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 2
 • Billing Service
 • EC2 Service (Part 1)
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 3 (Billing Service, Computing Service)

Day 4 (Storage Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 3
 • EFS Service
 • Elastic Load Balancer Service
 • Auto Scaling Group Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 4 (Storage Service)

Day 5 (Database Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 4
 • Relational Database Service
 • Aurora Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 5 (Database Service)

Day 6 (Caching Service + Storage Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 5
 • Elastic Cache Service/ S3 Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 6 (Caching Service + Storage Service)

Day 7 (Network Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 6
 • CloudFront Service/FSx Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 7 (Network Service)

Day 8 (Storage service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 7
 • Storage Gateway Service
 • Snow Family Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 8 (Storage service)

Day 9 (Network Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 8
 • Route 53 Service
 • CloudFront Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 9 (Network Service)

Day 10 (Network Service & Architecture & Key Service & Application Service_Part 1)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 9
 • Typical architecture
 • Beanstalk Service
 • Certificate Manager Service
 • Key Management Service
 • CloudHSM Service
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 10 (Network Service & Architecture & Key Service & Application Service_Part 1)

Day 11 (Network Service & Architecture & Key Service & Application Service_Part 2)

 • Review Lý thuyết Day 10
 • SSM Parameter Store Service
 • Secrets Manager Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 11 (Network Service & Architecture & Key Service & Application Service_Part 2)

Day 12 (Database Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 11
 • DynamoDB Service
 • ElasticSearch Service & OpenSearch Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 12 (Database Service)

Day 13 (Data Warehouse Service_ Part 1)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 12
 • Backup Service
 • Redshift Service
 • Glue Service
 • Athena Service
 • QuickSight Service
 • Neptune Service
Day 13 (Data Warehouse Service_ Part 1)

Day 14 (Data Warehouse Service_ Part 2)

 • Review Lý thuyết Day 13
 • Elastic MapReduce Service
 • Lakehouse architecture
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 14 (Data Warehouse Service_ Part 2)

Day 15 (On-premise strategy)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 14
 • On-premise strategy (FSx Service, Storage Gateway Service, DataSync Service, Transfer Family Service, Snow Family Service)
 • VM Import/Export, Migration Hub, Server Migration Service, Data Migration Service, Application Discovery Service)
 • Storage Summary
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 15 (On-premise strategy)

Day 16 (Application Service + Identity Service _Part 1)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 15
 • Simple Queue Service
 • Simple Notification Service
 • Simple Email Service
 • AmazonMQ Service
 • Kinesis Service
 • MediaConvert Service
Day 16 (Application Service + Identity Service _Part 1)

Day 17 (Application Service + Identity Service_ Part 2)

 • Review Lý thuyết Day 16
 • Single Sign-On Service
 • Cognito Service
 • AppSync Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 17 (Application Service + Identity Service_ Part 2)

Day 18 (Application Service + Serverless Architecture)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 17
 • API Gateway Service
 • Lambda Service
 • Step Functions Service & Simple Workflow Service
 • Serverless Architecture
 • Daily Assignment/Quiz
 • Daily Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 18 (Application Service + Serverless Architecture)

Day 19 (Microservice Service+ Security Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 18
 • Microservices Architecture, Docker, Kubernetes, CICD
 • ECS & ECR & EKS Service, CodePipeline Service
 • Security, AWS Shield, Web Application Firewall Service, AWS Firewall Manager, GuardDuty Service, Inspector Service, Macie Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 19 (Microservice Service+ Security Service)

Day 20 (Management Service)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 19
 • CloudWatch Service
 • CloudTrail Service
 • Config Service
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 20 (Management Service)

Day 21 (Well-Architected Framework)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 20
 • CloudFormation Service
 • Well-Architected Framework
 • Daily Assignment/Quiz
 • Hướng dẫn xem trước bài online hôm sau
Day 21 (Well-Architected Framework)

Day 22 (Machine Learning + Review Course + Exam Tutorial)

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 21
 • Other Service (Opsworks Service, WorkSpaces / Workdocs / Workmail Service, Cost Management Service, Trusted Advisor Service, Batch Service, ...)
 • Machine Learning
 • Review Course
 • Hướng dẫn đăng ký thi kết thúc khóa & ôn thi AWS
Day 22 (Machine Learning + Review Course + Exam Tutorial)

Day 23 (Final Exam)

 • Topic Exam: Final Project
 • Topic Exam: Interview
Day 23 (Final Exam)

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký