Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Có khả năng đưa ra hướng dẫn thực hành tốt nhất về thiết kế kiến trúc trên nhiều ứng dụng và dự án

 • 02

  Có khả năng vạch ra các mục tiêu đối với yêu cầu về ứng dụng, kiến trúc

 • 03

  Có khả năng đánh giá các yêu cầu của ứng dụng đám mây

 • 04

  Có khả năng thiết kế một kiến trúc kết hợp bằng các công nghệ chính của AWS

 • 05

  Đưa ra được khuyến nghị về kiến trúc cho khâu thực thi, triển khai và cung cấp ứng dụng trên AWS

 • 06

  Tự tin tham gia kỳ thi AWS Solution Architect - Professional

Giới thiệu về
chương trình

Khóa học được đội ngũ giảng viên là các chuyên gia sở hữu chứng chỉ AWS Professional trực tiếp giảng dạy giúp các cá nhân xác định và phát triển những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các dự án trên điện toán đám mây.

Khung chương trình

khung chương trình