Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Nắm vững công nghệ nền tảng Blockchain: mô hình, thiết kế, khả năng ứng dụng thực tế của công nghệ

 • 02

  Thành thạo công việc với hệ thống lõi Bitcoin, hệ thống nền tảng Ethereum, hợp đồng thông minh (smart contract)

 • 03

  Phát triển, xây dựng ứng dụng phi tập trung trên nền tảng Blockchain

 • 04

  Thực hành ứng dụng được công nghệ Blockchain vào lĩnh vực tài chính

 • 05

  Sẵn sàng tham gia dự án liên quan tới công nghệ Blockchain

Giới thiệu về
chương trình

Khóa học có các giảng viên là các chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm làm việc với rất nhiều các dự án Blockchain sẽ trực tiếp giảng dạy và dẫn dắt học viên tham gia các dự án chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ tự tin trở thành một Developer Blockchain.

Khung chương trình

khung chương trình