Giới thiệu chung

Khóa đào tạo CCBA tại VTI Academy được thiết kế bám sát nội dung thi. Đội ngũ Mentor là các chuyên gia đã có lâu năm kinh nghiệm về BA, sở hữu chứng chỉ CBAP sẽ trực tiếp giảng dạy. Chỉ sau 2 tháng, học viên có thể tự tin chinh phục chứng chỉ CCBA.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Các bạn đang làm BA có kinh nghiệm từ 1-3 năm, muốn hệ thống lại kiến thức và cập nhật các kiến thức mới theo chuẩn IIBA.
 • Các Project Manager, Product Manager, Product Owner, Scrum Master muốn có kiến thức nền tảng về BA, để làm việc với các stakeholder tốt, quản lý đội nhóm tốt và nâng cao hiệu quả dự án.

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng BA
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Các công ty tài chính, kế toán, ngân hàng…
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về BA

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết đỗ chứng chỉ
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Hệ thống hóa các kiến thức về BA một cách chuyên nghiệp
 • Nắm chắc các kỹ năng nâng cao trong công việc của một BA
 • Có đủ kiến thức tự ôn luyện tiếp theo hướng dẫn từ kiến thức đã học
 • Có đầy đủ kiến thức, kỹ năng một BA cần có theo chuẩn kiến thức của BABOK
 • Được hỗ trừ đầy đủ các bước trước kỳ thi lấy chứng chỉ

Khung chương trình

Học phần 1 - Tổng quan về khóa học - Business Analyst Key Concept

 • Giới thiệu khóa học
 • Tổng quan IIBA, Certifications và CCBA
 • Kế hoạch học tập CCBA và chuẩn bị cho kỳ thi CCBA
 • Introduction to BABOK guide V3
 • Understanding what business analyst do
 • Structure of the BABOK Guide
 • Overview of the 6 Knowlede Areas
 • Summary content

 

Học phần 1 - Tổng quan về khóa học - Business Analyst Key Concept

Học phần 2 - Các khái niệm chính trong BA -  Business Analyst Key Concepts

 • The Business Analysis Core Concept Model - The BACCM
 • Key terms
 • Requirements classification Schema
 • Stakeholders
 • Requirements and Designs
 • Summary content
Học phần 2 - Các khái niệm chính trong BA -  Business Analyst Key Concepts

Học phần 3 - Lập kế hoạch và Giám sát -  Business Analysis Planning and Monitoring

 • Plan Business Analysis Approach
 • Plan Stakeholder Engagement
 • Plan Business Analysis Governance
 • Plan Business Analysis Information Management
 • Identify Business Analysis Performance Improvement
 • Summary content
 • Quiz 2: Business Analysis Planning And Monitoring
Học phần 3 - Lập kế hoạch và Giám sát -  Business Analysis Planning and Monitoring

Học phần 4 - Kiến thức về phối hợp và khai thác yêu cầu - Elicitation and Collaboration Knowledge Area 

 • Prepare for Elicitation
 • Conduct Elicitation
 • Confirm Elicitation
 • Communicate BA Information
 • Manage Stakeholder Collaboration
 • Summary content
 • Quiz 3: Elicitation And Collboration
Học phần 4 - Kiến thức về phối hợp và khai thác yêu cầu - Elicitation and Collaboration Knowledge Area 

Học phần 5 - Quản lý vòng đời yêu cầu - Requirement Lifecycle Management 

 • Trace Requirements
 • Maintain Requirements
 • Prioritize Requirements
 • Assess Requirements Changes
 • Approve Requirements
 • Summary content
 • Quiz 4: Requirement Lifecycle Management
Học phần 5 - Quản lý vòng đời yêu cầu - Requirement Lifecycle Management 

Học phần 6 - Kiến thức về chiến lược trong phân tích - Stratey Analysis Knowlede Area

 • Analyze Current State
 • Define Future State
 • Assess Risks
 • Design Change Strategy
 • Summary content
 • Quiz 5: Strategy Analysis
Học phần 6 - Kiến thức về chiến lược trong phân tích - Stratey Analysis Knowlede Area

Học phần 7 - Phân tích yêu cầu và Định nghĩa thiết kế - Requirement Analysis And Design Definition Knowledge Area

 • Specify And Model requirement
 • Verify Requirements
 • Validate Requirements
 • Define Requirement Architecture
 • Define Design Options
 • Analyze Potential Value and Recommend Solution
 • Summary content
 • Quiz 6: Requirements Analysis and Description
Học phần 7 - Phân tích yêu cầu và Định nghĩa thiết kế - Requirement Analysis And Design Definition Knowledge Area

Học phần 8 - Đánh giá giải pháp - Solution Evaluation Knowledge Area

 • Measure Solution Performance
 • Analyze Performance
 • Assess Solution Limitation
 • Assess Enterprise Limitation
 • Recommend Actions to Increase Solution Value
 • Summary content
 • Quiz 7: Solution evaluation knowledge area
Học phần 8 - Đánh giá giải pháp - Solution Evaluation Knowledge Area

Học phần 9 - Công nghệ - Techiques

 • 50 Techniques
 • Quiz 8: Techniques
Học phần 9 - Công nghệ - Techiques

Học phần 10 - Luyệt và thi thử - Pratice Tests

 • Pratice Test (06 bài)
 • Đánh giá, nhận xét
Học phần 10 - Luyệt và thi thử - Pratice Tests

Học phần 11 - Những lưu ý chuẩn bị cho kỳ thi - Preparing for and Taking the CCBA Examination

 • How to create IIBA Account; Get 21 PDU of BA;
 • Filling in, Gathering, Submitting your CCBA Application
 • Review the Application form
 • Preparing for and taking the CCBA Exam
 • Question and Answers
Học phần 11 - Những lưu ý chuẩn bị cho kỳ thi - Preparing for and Taking the CCBA Examination

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký