Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Được trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về DevOps

 • 02

  Triển khai được quy trình CI/CD hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các Tool để deploy (triển khai) sản phẩm lên môi trường production (hệ thống thực tế)

 • 03

  Sử dụng và làm chủ các Tool bao gồm: Git, Ansible, Docker, Kubernetes, Jenkins, Terraform, Monitoring and Logging,...

 • 04

  Có định hướng và nền tảng tốt để học chuyên sâu về các công nghệ mới hoặc hướng tới trở thành một DevOps Engineer chuyên nghiệp

 • 05

  Cam kết cung cấp kiến thức và kỹ năng để học viên làm được khi tham gia dự án

Giới thiệu về
chương trình

Chương trình đào tạo DevOps tại VTI Academy được thiết kế theo hướng lý thuyết kết hợp với thực hành  từng phần, bao gồm đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, giúp định hướng và tạo nền tảng tốt để học viên học chuyên sâu về các công nghệ mới hoặc hướng tới trở thành một DevOps Engineer chuyên nghiệp.

Khung chương trình

khung chương trình