Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo DevOps tại VTI Academy được thiết kế theo hướng lý thuyết kết hợp với thực hành  từng phần, bao gồm đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, giúp định hướng và tạo nền tảng tốt để học viên học chuyên sâu về các công nghệ mới hoặc hướng tới trở thành một DevOps Engineer chuyên nghiệp

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Lập trình viên junior, senior muốn định hướng/phát triển lên DevOps
 • Leader, Senior có kinh nghiệm về lập trình, phát triển phần mềm (Software development) học để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ bản thân để hỗ trợ team và quản lý các dự án phần mềm trong công việc
 • Quản trị mạng, quản trị hệ thống, muốn định hướng/chuyển đổi công việc lên DevOps
 • Sinh viên ngành CNTT muốn tìm hiểu, phát triển nghề nghiệp theo hướng DevOps

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng DevOps Developer
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về DevOps

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Được trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về DevOps
 • Triển khai được quy trình CI/CD hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các Tool để deploy (triển khai) sản phẩm lên môi trường production
 • Sử dụng và làm chủ các Tool bao gồm: Git, Ansible, Docker, Kubernetes, Jenkins, Terraform, Monitoring and Logging,...
 • Có định hướng và nền tảng tốt để học chuyên sâu về các công nghệ mới hoặc hướng tới trở thành một DevOps Engineer
 • Cam kết cung cấp kiến thức và kỹ năng để học viên làm được khi tham gia dự án

Khung chương trình

Học phần 1: Fundamental of devops & Agile/Scrum - Tổng quan về DevOps và môi hình Agile/Scrum

 • Concepts
 • Benefits and features
 • DevSecOps
 • Toolchains
 • Maturity model
Học phần 1: Fundamental of devops & Agile/Scrum - Tổng quan về DevOps và môi hình Agile/Scrum

Học phần 2: Source code management - GIT /Quản lý mã nguồn

 • Concepts
 • Principals and benefits
 • TechOps model
 • Concepts
 • Components and features
 • practical with daily git command
 • Branching strategies
 • Giflow workflow vs trunk-based
 • GitLab introduction
 • Provision and configure gitlab in practical
Học phần 2: Source code management - GIT /Quản lý mã nguồn

Học phần 3: Containerized - Docker/ Nền tảng Container, Docker hỗ trợ phát triển và triển khai ứng dụng

 • Concepts and architectures
 • Docker image and container
 • Docker network 
 • Docker storage
 • Docker compose
 • Harbor introduction
 • Provision and configure Harbor in practical
Học phần 3: Containerized - Docker/ Nền tảng Container, Docker hỗ trợ phát triển và triển khai ứng dụng

Học phần 4: Container runtime - Kubernetes/Giới thiệu về Container runtime - Công cụ Kubernetes

 • Concepts and architectures
 • Install minikube in local
 • Use KubeAdm to provision a kubernetes cluster
 • Kubernetes POD and namespaces
 • Kubernetes workload
 • Kubernetes network
 • Kubernetes storages
 • Kubernetes others resources type
 • Rancher introduction
 • Provision and configure Rancher in practical
Học phần 4: Container runtime - Kubernetes/Giới thiệu về Container runtime - Công cụ Kubernetes

Học phần 5: CICD - Jenkins and ArgoCD/Phương pháp CICD - Công cụ Jenkins và ArgoCD

 • Concepts and patterns
 • Principals and best practices on design
 • Jenkins introduction
 • ArgoCD introduction
 • Implement simple pipelines with Jenkins and ArgoCD
 • Integrate with automation test
 • Integrate with performance test
 • Integrate with security test
Học phần 5: CICD - Jenkins and ArgoCD/Phương pháp CICD - Công cụ Jenkins và ArgoCD

Học phần 6: Monitoring/ Giám sát liên tục

 • Concepts and objectives
 • Common type and benefits
 • Provision and configure metrics with Prometheus, Grafana
 • Provision and configure metrics with EFK
 • Provision and configure metrics with Jaeger and APM
Học phần 6: Monitoring/ Giám sát liên tục

Học phần 7: Configuration and infrastructure as code (IaC)/ IaC và công cụ quản lý Ansible/Terraform/Helm thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng

 • Concepts
 • Ansible
 • Terraform
 • Helm
Học phần 7: Configuration and infrastructure as code (IaC)/ IaC và công cụ quản lý Ansible/Terraform/Helm thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng

Học phần 8: Capstone project - Bài tập thực hành cuối khóa

A sample devops implementation for a microservices system

Học phần 8: Capstone project - Bài tập thực hành cuối khóa

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký