Giới thiệu chung

Với khung chương trình bám sát yêu cầu dự án thực tế, khi tham gia khóa học, các bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản tới nâng cao để trở thành một Front-end Developer.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Sinh viên ngành CNTT muốn học bài bản và nâng cao kỹ năng về Lập trình Front-End với React JS
 • Lập trình viên đang làm việc tại các doanh nghiệp muốn bổ sung kiến thức nền tảng, kỹ năng thực hành về Front-end chuyên sâu với React JS
 • Người muốn chuyển ngành sang lập trình

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Front-end Dev hoặc Fresher
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về xây dựng Front-end

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước.
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm sau khóa học
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Làm chủ HTML, CSS, JavaScript, thư viện Bootstrap, Jquery trong xây dựng giao diện web
 • Làm chủ thư viện ReactJS, các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao
 • Tạo ra sản phẩm thực tế ngay trong khóa học, xây dựng projet phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp
 • Hiểu về quy trình phát triển sản phẩm phần mềm khi làm việc trong doanh nghiệp
 • Sẵn sàng tham gia dự án ở vai trò lập trình viên Front-end với ReactJS

Khung chương trình

Học phần 1: Basic Web

Day 1

 • Giới thiệu về khóa học
 • Bài giảng HTML
 • Thực hành

Day 2

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 1
 • Bài giảng CSS Basic
 • Thực hành

Day 3

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 2
 • Bài giảng CSS Extra
 • Thực hành

Day 4

 • Bài giảng CSS Layout
 • Thực hành

Day 5

 • Bài giảng Boostrap
 • Bài giảng SASS
 • Thực hành

Day 6

 • Bài giảng HTML3 CSS3
 • Bài giảng Responsive khi làm giao diện website
 • Thực hành
 • Review, tổng kết kiến thức Package 1
Học phần 1: Basic Web

Học phần 2: ECMAScript 6 (ES6) - JavaScript Advanced

Day 1

 • Giới thiệu
 • Bài giảng: JavaScript
 • Thực hành

Day 2

 • Review Assignment & Lý thuyết Day 1
 • Bài giảng: Thư viện Jquery
 • Thực hành

Day 3

 • Bài giảng: LocalStorage_SessionStorage_Cookie
 • Thực hành

Day 4

 • Bài giảng: Sử dụng GIT trong quản lý Source Code
 • Thực hành

Day 5

 • Review Project học viên
 • Thực hành

Day 6

 • Bài giảng: Sử dụng AJAX load dữ liệu bất đồng bộ
 • Thực hành

Day 7

 • Review Project học viên
 • Thực hành

Day 8

 • Exam
Học phần 2: ECMAScript 6 (ES6) - JavaScript Advanced

Học phần 3: React Basic

Day 1

 • Giới thiệu
 • Bài giảng: TypeScript

Day 2

 • Bài giảng: TypeScript
 • Thực hành

Day 3

 • Bài giảng: JavaScript Advanced
 • Thực hành

Day 4

 • Bài giảng: JavaScript Advanced
 • Thực hành

Day 5

 • Bài giảng: ReactJS, First Program, JSX, Class Component, Function Component, Container Component, UI Component, Style trong React

Day 6

 • Thực hành

Day 7

 • Bài giảng: ReactJS, Fragment, State, Props, Form, Event
 • Thực hành

Day 8

 • Bài giảng: Render Element trong React
 • Thực hành

Day 9

 • Bài giảng: ReactJS, Share Data Component
 • Thực hành

Day 10

 • Bài giảng: ReactJS, Lifecycle, Hook(useState, useEffect)
 • Thực hành

Day 11

 • Thực hành

Day 12

 • Thực hành
 • Review Project, tổng kết Package
Học phần 3: React Basic

Học phần 4: React Advanced

Day 1

 • Giới thiệu
 • Bài giảng: Thao tác Call API trong ứng dụng React
 • Bài giảng: Kỹ thuật HOC trong React
 • Thực hành

Day 2

 • Review bài tập Day 1
 • Thực hành

Day 3

 • Review bài tập Day 2
 • Bài giảng: Redux Core

Day 4

 • Bài giảng: React Redux
 • Thực hành

Day 5

 • Bài giảng: React Thunk, tích hợp Redux Dev Tools
 • Thực hành

Day 6

 • Thực hành

Day 7

 • Bài giảng: Redux Tool Kit
 • Thực hành

Day 8

 • Bài giảng: Thư viện React Router
 • Thực hành

Day 9

 • Bài giảng: Thư viện Fomik, Yup
 • Thực hành

Day 10

 • Bài giảng: Hook Advanced
 • Thực hành

Day 11

 • Review bài tập Day 10
 • Bài giảng: Deploy sản phẩm

Day 12

 • Bài giảng: Deploy sản phẩm
 • Review Project, tổng kết Package
Học phần 4: React Advanced

Học phần 5: Ready with React Dev

Day 1

 • Giới thiệu
 • Bài giảng: Agile Scrum

Day 2

 • Bài giảng: Agile Scrum
 • Review CV học viên

Day 3

 • Review kiến thức trong khóa học
 • Review Project học viên

Day 4

 • Exam
Học phần 5: Ready with React Dev

Dự án thực tế

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký