Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Làm chủ HTML, CSS, JavaScript, thư viện Bootstrap, Jquery trong xây dựng giao diện web

 • 02

  Làm chủ thư viện ReactJS, các khái niệm từ cơ bản từ cơ bản đến nâng cao

 • 03

  Tạo ra sản phẩm thực tế ngay trong khóa học, xây dựng projet phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp

 • 04

  Hiểu về quy trình phát triển sản phẩm phần mềm khi làm việc trong doanh nghiệp

 • 05

  Sẵn sàng tham gia dự án ở vai trò lập trình viên Front-end với ReactJS

Giới thiệu về
chương trình

Với khung chương trình bám sát yêu cầu dự án thực tế, khi tham gia khóa học, các bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản tới nâng cao để trở thành một Front-end Developer.

Khung chương trình

khung chương trình