Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Làm chủ kiến thức nền tảng từ cơ bản đến nâng cao về lập trình Full-stack ứng dụng mobile (Android)

 • 02

  Hiểu biết về Thread, Asyntask, XML, Parser, Webview

 • 03

  Làm việc với đối tượng Service, GoogleMap, Camera

 • 04

  Thành thạo các công cụ xây dựng ứng dụng mobile trên hệ điều hành Android

 • 05

  Xây dựng và triển khai ứng dụng theo công nghệ mới

 • 06

  Giàu kinh nghiệm thực tế trong các dự án thật tại doanh nghiệp

Giới thiệu về
chương trình

Khóa học lập trình Android giúp cho học viên xây dựng được các ứng dụng trên hệ điều hành Android. Bên cạnh đó học viên cũng được cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java được sử dụng trong Android. Các bạn có thể tự phân tích và thiết kế 1 ứng dụng Android theo đúng chuẩn doanh nghiệp, tự mình code và đưa ứng dụng lên CH Play và kiếm tiền từ ứng dụng

 

Khung chương trình

khung chương trình