Giới thiệu chung

Khóa học được thiết kế theo hướng lý thuyết kết hợp với thực hành theo từng phần (thời lượng thực hành trên 60%), bao gồm đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng yêu cầu đầu vào vị trí lập trình viên Node JS

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Các bạn chưa có kiến thức về lập trình, có đam mê, tư duy logic, muốn tham gia vào lĩnh vực phát triển phần mềm
 • Các bạn đã có kiến thức cơ bản về lập trình HTML, CSS, JavaScript
 • Các bạn Freshser, Junior đang đi làm trong mảng Backend, Frontend muốn tìm hiểu thêm về công nghệ sử dụng Node JS, React JS nâng cao kiến thức
 • Các bạn lập trình viên web mong muốn tăng tốc độ trang web của mình, xây dựng các ứng dụng real time

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Node JS Developer
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về Node JS

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Sử dụng được các công cụ quản lý Source Code (GitHub), Visual Studio Code,… trong phát triển phần mềm
 • Tạo ra được nhiều sản phẩm thực tế trong khóa học chạy trên nền tảng Node JS, React JS
 • Nắm chắc kiến thức về Node JS bao gồm: Front-end (React JS), Back-end (Node JS), Database (MySQL, MongoDB)
 • Hiểu biết về các công nghệ mới đang được sử dụng rộng rãi trong lập trình phát triển các ứng dụng Web

Khung chương trình

Học phần 1: DataBase (MySql & MongoDB)

MySQL

 • Giới thiệu mô hình CSDL quan hệ
 • Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL
 • Các câu lệnh hay làm việc với CSDL: Select, Insert, Delete, Update
 • Các nội dung mở rộng: Joins, View, CTE

MongoDB

 • Giới thiệu mô hình CSDL No-SQL
 • Cài đặt, kết nối MongoDB (từ command line + từ màn hình giao diện MongoDB compass)
 • Các lệnh thao tác dữ liệu
   
Học phần 1: DataBase (MySql & MongoDB)

Học phần 2: HTML &CSS

 • Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML
 • Ngôn ngữ CSS
 • Sử dụng thư viện Bootstrap trong xây dựng giao diện Web
Học phần 2: HTML &CSS

Học phần 3: Javascript & ECMAScript 6

 • Giới thiệu ngôn ngữ JavaScript
 • Các kiểu dữ liệu, khai báo biến, hằng, câu lệnh điều khiển rẽ nhánh, vòng lặp, khai báo hàm,...
 • Các hàm mở rộng: Callback Function, Arrow Function, Curry Function, Higher Order Function
 • Xử lý bất đồng bộ trong JavaScript: Async Await, Promise
 • Các tính năng mới trong phiên bản ES6
 • Thư viện JQuerry.
Học phần 3: Javascript & ECMAScript 6

Học phần 4: NodeJS Core

 • Giới thiệu Node JS, cách cài đặt, công cụ phát triển
 • Node JS REPL, Node JS Console, NPM
 • Cơ chế Blocking Non-Blocking, Asynchronous trong Nodejs
 • Tìm hiểu về giao thức HTTP, Request, Response, giao tiếp giữa Client và Server qua API
 • Mô hình MVC, xây dựng dự án NodeJS sử dụng mô hình MVC
 • Kết nối ứng dụng Node JS với CSDL MySQL, MongoDB
 • Xử lý Authentication và Authorization trong dự án
Học phần 4: NodeJS Core

Học phần 5: NodeJS Advanced

 • Socket.io: Emiting Events, Listening To Events, Broadcasting Events, Create Roms, Join room chat, Emit cheatsheet
 • Upload file cùng: Formidable, Multer
 • Cơ chế ORM khi làm việc cùng CSDL quan hệ: ORM Mysql với Sequelize, kết nối database mysql với sequelize, schema, mode, truy vấn, xử lý dữ liệu bằng sequelize thay cho SQL thuần, Auto generate model cùng sequelize
 • Cơ chế ODM khi làm việc với database No-SQL(Mongodb ODM Mongodb với mongoose)
 • Xác thực người dùng nâng cáo với: Token và refresh token; pasport; Two-Factor Authentication (2FA)
 • Tìm hiểu về ngôn ngữ Typescript
 • Unit Test: Khái niệm Testing, sự cần thiết của Testing trong sản xuất phần mềm
 • Triển khai ứng dụng Node JS trên VPS
Học phần 5: NodeJS Advanced

Học phần 6: Ready With Node JS- Mock Project

 • Xây dựng dự án thực tế sử dụng Node JS: Trang web giới thiệu và bán sản phẩm, trang web xem phim, web chat, ... 
 • Xây dựng Backend và Frontend
 • Xử lý các chức năng trong Project
 • Hoàn thiện Project và triển khai
 • Cài đặt hệ điều hành Ubuntu trên VPS
 • Cài đặt máy chủ ảo Apache hoặc Nginx
 • Deploy ứng dụng Node JS với PM2
 • Ưu nhược điểm của Docker, tạo Dockerfile và docker-compose.yml, Deploy ứng dụng với cách số 2 sử dụng Docker
 • Sử dụng Git, Github trong quản lý Source Code
Học phần 6: Ready With Node JS- Mock Project

Học phần 7: ReactJS Fundamental

 •  Tìm hiểu về Component: Class Component, Function Component
 • JSX
 • Khái niệm Props, State trong ReactJS
 • Thư viện hỗ trợ xây dựng giao diện: ReactTrap, MUI, AntDesign
 • Cơ chế truyền dữ liệu giữa các Component
 • LifeCycle
 • Hook cơ bản: useState(), useEffect()
 • Thư viện xử lý API: Axios, Fetch
Học phần 7: ReactJS Fundamental

Học phần 8: React Advanced

 • Sử dụng ReactRouter
 • Thư viện Redux
 • Sử dụng Redux Toolkit
 • Xử lý Form với Formik, ReactForm
 • Validate dữ liệu với Yup
 • Hook mở rộng: useMemo(), useReducer(), useRef(), useLayout(),...
 • Deploy ứng dụng
Học phần 8: React Advanced

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký