Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Trở thành nhà phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Python chuyên nghiệp

 • 02

  Thành thạo ngôn ngữ Python theo chuẩn của Python Institute với công cụ Jupyter Notebook, Google Colab và PyCharm

 • 03

  Làm việc tốt trên cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, MSSQL và phi quan hệ như MongoDB

 • 04

  Xây dựng giao diện với HTML5, CSS3, Bootstrap, ES6, JQuery, ReactJS

 • 05

  Sử dụng thành thạo Django, Django REST, Flask REST, SQLAlchemy (ORM), pyTest, pyMongo, ...

 • 06

  Trải nghiệm phát triển ứng dụng Data Analytic, AI với Pandas, NumPy, Matplotlib

 • 07

  Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm theo phương pháp Agile

 • 08

  Giàu kinh nghiệm thực tế trong các dự án thật tại doanh nghiệp

Giới thiệu về
chương trình

Khóa học Fresher Python được VTI Academy đào tạo bài bản, chất lượng nhằm cung cấp không chỉ kiến thức lý thuyết theo chuẩn quốc tế của viện công nghệ Python (pythoninstitute.org), kỹ năng lập trình thông qua các bài thực hành sử dụng các thư viện sẵn có mà còn trải nghiệm môi trường doanh nghiệp khi tham gia dự án thật ngay trong khóa học. Với kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm này, các học viên dễ dàng ứng tuyển các vị trí Python Developer, Data Engineer và Data Analytic mà các doanh nghiệp đang săn tìm.

Khung chương trình

khung chương trình