Giới thiệu chung

Với thời gian thực hành lên tới hơn 50%, chương trình học được thiết kế và dẫn dắt bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Agile/Scrum, đem đến những case study thực chiến và hệ thống lý thuyết bài bản. Khóa học Scrum Master tại VTI Academy sẽ đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới!

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Developer đã có kinh nghiệm lập trình phát triển dự án, đã làm trong các dự án phát triển phần mềm với mô hình khác nhau
 • Nhân sự BA, Tester mong muốn học bổ sung kiến thức phát triển mở rộng công việc
 • Project Manager mong muốn tiếp cận một triết lý, phương pháp quản lý mới
 • Những cá nhân quan tâm, mong muốn lĩnh hội một triết lý, phương pháp quản lý mới, bao gồm cả những cá nhân làm việc ngoài lĩnh vực phát triển phần mềm

Học xong làm ở đâu?

 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance liên quan đến Agile/Scrum

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Có kiến thức nền tảng để có thể học thêm các khoá chuyên sâu về Agile, Scrum hoặc ôn thi chứng chỉ liên quan đến Scrum Master
 • Có khả năng định hướng một dự án chuẩn xác ngay từ khi bắt đầu
 • Nâng cấp kỹ năng tổ chức đội dự án hiệu suất cao và điều phối mối quan hệ với các bên liên quan
 • Biết cách lập kế hoạch và thực thi dự án theo Agile để quản lý rủi ro, cải tiến liên tục và thích ứng nhanh với các thay đổi
 • Nắm được cách kiểm soát tiến độ và chi phí của dự án, nhất là các dự án quy mô lớn và phức tạp
 • Nâng cao năng lực quản lý tầm chiến lược cũng như mở rộng năng lực quản trị dự án của tổ chức
 • Triển khai thực chiến Agile-Scrum trong dự án thực tế của học viên hoặc dự án do VTI cung cấp
 • Tự tin chinh phục chứng chỉ PSM

Khung chương trình

Day 1 - Tư duy Agile nền tảng

 • Đặc trưng tiếp cận quản lý/phát triển dự án theo Agile
 • Tuyên ngôn Agile 
 • 12 nguyên tắc Agile
 • Các Agile Framework: Scrum, Kanban, XP, Scrum Of Scrums, SAFe.
Day 1 - Tư duy Agile nền tảng

Day 2 - Scrum Framework

 • Giới thiệu Scrum guides, trụ cột, giá trị Scrum
 • Tổng quan: sự ra đời, lý thuyết nền tảng, Định nghĩa hoàn thành và thoả thuận làm việc nhóm
 • 3 tạo tác Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Gói tăng trưởng sprint
 • 3 vai trò trong Scrum: Product Owner, Scrum Master, Developer
 • 6 sự kiện Scrum: Sprint, Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint review , Sprint retrospective, Sprint grooming (Brain Storming)
 • Thực hành tạo Product Backlog, Sprint Backlog
 • Bài test/quiz
Day 2 - Scrum Framework

Day 3 - Phát triển sản phẩm theo Scrum

 • Hình thành nhóm: mô hình Bruce Tuckman
 • Nhóm tự tổ chức, sự hợp tác
 • Mô hình thực nghiệm của nhóm phát triển theo Scrum 
 • Ưu tiên dựa trên giá trị, time box
 • Phát triển lặp và tăng trrưởng 
 • Bài thực hành ưu tiên công việc 
 • Bài test/quiz
Day 3 - Phát triển sản phẩm theo Scrum

Day 4 - Scrum Master

 • Giới thiệu Scrum Master: vai trò & trách nhiệm 
 • Scrum Master là Leader thực thụ: dẫn dắt học tập, quản lý bản thân & công việc, cảm xúc 
 • Scrum Master giúp team tăng hiệu quả như thế nào: hỗ trợ, tạo động lực, bảo vệ nhóm..
 • Scrum Master giúp Product Owner tăng hiệu quả như thế nào
 • Phát triển lặp và tăng trrưởng 
 • Bài test/quiz
Day 4 - Scrum Master

Day 5 - Scrum Master

 • Coaching team 

- Facilitate: 
   + Đảm bảo chất lượng với Definition Of Done
   + Đảm bảo hợp tác nhóm hiệu quả với Working agreement
- Mentor: hỗ trợ giải đáp các tình huống thực tế 

 • Hỗ trợ team giải quyết vấn đề và loại bỏ trở ngại: quản lý mâu thuẫn/xung đột 
 • Thúc đẩy cải tiến: thúc đẩy nhóm tổ chức và thực hành cải tiến mỗi Sprint
 • Thưc hành với mẫu câu hỏi Coaching, Facilitate
 • Bài Test/quiz
Day 5 - Scrum Master

Day 6 - Product Owner & Developer

 • Giới thiệu Product Owner: vai trò & trách nhiệm 
 • Giới thiệu Developer: vai trò & trách nhiệm, Product Owner hiệu quả 
 • Các cấp độ Product Owner, 
 • Sự hợp tác của Product Owner và Developer
 • Bài Test/quiz
Day 6 - Product Owner & Developer

Day 7 - Scrum events

 • Mục đích của Sprint: tiếp cận chuyển giao sản phẩm lặp và tăng trưởng liên tục
 • Mục đích, kịch bản Daily Scrum, Sprint planning, Sprint review, Sprint retrospective, Grooming 
 • Bài test/quiz
Day 7 - Scrum events

Day 8 - Agile Planning

 • 5 cấp độ lập kế hoạch Agile: OKR, Roadmap, Release version, Sprint Planning, Daily Scrum
 • Thiết lập product goal, product vision
 • Kỹ thuật quản lý Product Backlog 
 • Breakdown task và các cấp độ quản lý công việc trong Sprint: epics, user story, task, subtask, bugs
 • Các kỹ thuật estimate và quản lý tiến độ: Estimate hours, Story point, burndown chart....
 • Kỹ thuật User Story và Acceptance Criteria và thực hành
 • Giải quyết vấn đề, Quản trị rủi ro, Hỗ trợ nhóm phân tán
 • Bài thực hành Break OKR --> Release version --> Sprint --> Subtask, tracking progress
 • Bài test/quiz
Day 8 - Agile Planning

Day 9 - Scrum ở quy mô lớn

 • Hỗ trợ nhiều nhóm Scrum: Only one DoD, Sprint, Product Owner, Product Backlog, Shippable Product Increment, Crossfunctional team 
 • Đánh giá hiệu quả Scrum team: velocity, outcomes, ROI, cycletime, leadtime
 • Agile transform (chuyển đổi Agile quy mô lớn). Các kỹ thuật liên qua: Lean, Kanban, XP, Devops
 • Thực hành viết Definition Of Done, Working agreement 
 • Bài test/quiz
Day 9 - Scrum ở quy mô lớn

Day 10,11,12,13 - Mockproject 12h

 • Option 1: 

Dự án do VTI cung cấp: bao gồm tất cả các hình thái của dự án thực tế như các vai trò, quản lý backlog, các sự kiện Scrum, các kỹ thuật estimate, đo lường, cách sử dụng tool (Jira, Trello, Confluence...):
+ Buổi 1: Daily Scrum, giúp cả nhóm hiểu tuyên ngôn Agile, 12 nguyên tắc Agile và Scrum.
+ Buổi 2: Thành lập Scrum team: chia vai trò, tạo tác (Backlog) và hình thành kịch bản sự kiện
+ Buổi 3: Planning, tạo Definition Of Done, tạo Working agreement 
+ Buổi 4: Thực hành Daily Scrum, Sprint review, Sprint retrospective."

 • Option 2: 

Dự án thực tế tại Công ty của học viên:  bao gồm tất cả các hình thái của dự án thực tế như các vai trò, quản lý backlog, các sự kiện Scrum, các kỹ thuật estimate, đo lường, cách sử dụng tool (Jira, Trello, Confluence...):
+ Buổi 1: Daily Scrum, giúp cả nhóm hiểu tuyên ngôn Agile, 12 nguyên tắc Agile và Scrum.
+ Buổi 2: Thành lập Scrum team: chia vai trò, tạo tác (Backlog) và hình thành kịch bản sự kiện
+ Buổi 3: Planning, tạo Definition Of Done, tạo Working agreement 
+ Buổi 4: Thực hành Daily Scrum, Sprint review, Sprint retrospective."

Day 10,11,12,13 - Mockproject 12h

Day 14, 15 - Review tổng hợp kiến thức, thi thử và chữa đề

 • Tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học
 • Thi thử trên bộ đề Dump sát nhất với đề thi thực tế
 • Chữa bài thi
Day 14, 15 - Review tổng hợp kiến thức, thi thử và chữa đề

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký