Giới thiệu chung

Khóa học có cấu trúc chương trình được thiết kế  từ nền tảng cơ bản đến nâng cao, gồm nhiều kiến thức chuyên môn cho vị trí System Admin: hệ điều hành, máy chủ, ảo hóa, network, hệ thống lưu trữ, database, Devops, AWS, quy trình... Do đó, học viên có thể đạt được kiến thức, kinh nghiệm tương ứng 3-5 năm của vị trị System Admin, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí thay vì phải học riêng biệt nhiều khóa.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Các bạn sinh viên ngành CNTT muốn làm về System Admin hoặc giám sát vận hành hệ thống tại các cơ quan, doanh nghiệp...
 • IT HelpDesk, IT support, System, Network chưa có nhiều kinh nghiệm muốn phát triển bản thân lên mức cao hơn
 • Các bạn đang làm System Admin cần nâng cao kiến thức, định hướng System Engineer
 • DevOps cần bổ sung thêm kiến thức· vận hành

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng System Admin
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về System Admin

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm sau khóa học
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Trang bị đầy đủ kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành cần thiết để đáp ứng yêu cầu đầu vào vị trí Junior (3-5 năm kinh nghiệm) về System Admin
 • Hiểu rõ các kiến thức về hệ điều hành Linux và khối lệnh cơ bản
 • Hiểu rõ các kiến thức về Cloud Computing (VM) và Cloud Native (docker, kubernetes, Cloud public)
 • Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về System Architecture để lựa chọn trong thiết kế kiến trúc hệ thống,
 • Hiểu rõ các kiến thức về Storage, networking ,security, monitoring, logging, alerting, cài đặt system software
 • Nắm vững kỹ năng thực hành cần thiết đáp ứng yêu cầu đầu vào vị trí Fresher System Admin

Khung chương trình

Package 1: Basic Linux OS (Kiến thức căn bản về hệ điều hành Linux OS)

Day 1: Hệ điều hành Linux OS

 • Kiến thức về hệ điều hành linux và kernel 
 • Thực hành cài đặt hệ điều hành Linux và các lựa chọn trong quá trình cài đặt (CentOS)
 • Thực hành cài đặt hệ điều hành Linux và các lựa chọn trong quá trình cài đặt (Ubuntu)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 2: Command line Linux OS basic (Các khối lệnh trong Linux)

 • Review bài tập Day 1
 • Kiến thức cơ  bản về các khối lệnh trong linux dùng để (quản lý phần cứng; quản lý disk; quản lý tệp; quản lý tiến trình; quản lý port open )
 • Thực hành gõ các khối lệnh dùng để Quản lý phần cứng ( cpu,ram, disk, network); Quản lý ổ cứng (disk, pation, format, raid); Quản lý tệp trong linux (mv, cp, symbol links)
 • Thực hành gõ các khối lệnh dùng để Quản lý tiến trình (process ps); xử lý văn bản ( vi vim cat nano sed grep ); 
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 3: Install/Uninstall Software (Cài đặt/Gỡ cài đặt gói)

 • Review bài tập Day 2
 • Kiến thức cơ bản về trình quản lý cài đặt gói  (yum/apt-get) và build gói từ source code
 • Thực hành cài đặt/gỡ cài đặt gói thông qua yum/apt-get
 • Thực hành cài đặt từ source code
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 4: Quản lý người dùng, Phân quyền

 • Review bài tập Day 3
 • Quản lý người dùng
 • Phân quyền
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 5: Quản lý dịch vụ

 • Review bài tập Day 4
 • Quản lý dịch vụ, cấu hình ssh, đăng nhập ssh bằng public/private key
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 6: Shell, Cronjob

 • Review bài tập Day 5
 • Bash shell, Crontab
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)
   
Package 1: Basic Linux OS (Kiến thức căn bản về hệ điều hành Linux OS)

Package 2: Network Basic

Day 7: Network - Basic

 • Review bài tập Day 6
 • Kiến thức về giao thức mạng TCP/IP
 • Fundamentals of Ethernet LANs/Wireless Networks/VPN
 • Fundamentals of WANs
 • IPv4 Addressing
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 8: Network - Switch

 • Review bài tập Day 7
 • Analyzing Ethernet LAN Switching
 • Configuring Basic Switch Management
 • Configuring and Verifying Switch Interfaces
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 9: Network - Routing

 • Review bài tập Day 8
 • Kiến thức về Routing, Static routing, dynamic routing
 • Thực hành Static routing/dynamic routing - OSPF 
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 10: Networking IP Services

 • Review bài tập Day 9
 • NAT
 • Access list
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)"
   
Package 2: Network Basic

Package 3: Database

Day 11: Database - MySQL

 • Review bài tập Day 10
 • Kiến thức Database
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySQL, MySQL Cluster, backup/restore Database
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 12: Database - PostgreSQL

 • Review bài tập Day 11
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PostgreSQL, PostgreSQL Cluster, backup/restore Database
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 13: Database - Mongo 

 • Review bài tập Day 12
 • Kiến thức Database Mongo, Mongo Cluster, backup/restore Database
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)
   
Package 3: Database

Package 4: Intermediate System Admin (Quản Trị Hệ Thống)

Day 14: Storage (Hệ thống storage)

 • Review bài tập Day 13
 • Kiến thức về DAS và NAS Storage
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống NAS storage ( NFS or CIFS storage)
 • Kiến thức về SAN và Object Storage 
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống Object Storage (Ceph/Minio storage)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 15: DNS/DHCP

 • Review bài tập Day 14
 • Kiến thức DNS server
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS server
 • Kiến thức  DHCP Server
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DHCP Server
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 16: VPN Server 

 • Review bài tập Day 15
 • VPN server
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Open VPN server, Client to Site VPN, VPN Site to Site
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 17: Web Service

 • Review bài tập Day 16
 • Kiến thức WebService
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình WebService
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 18: AD

 • Review bài tập Day 17
 • Kiến thức về quản lý user trên Window Active Directory (AD)
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Windows Server, Active Directory, Backup Active Directory, Addition Domain, Read only Domain
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 19: AD

 • Review bài tập Day 18
 • Tạo User, Tạo Group, Tạo GPO
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 20: Email Server

 • Review bài tập Day 19
 • Kiến thức về hệ Email System: Email Server, Email Gateway, Email Client, DNS Record
 • Operation Task - Email O365
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 21: Redis

 • Review bài tập Day 20
 • Kiến thức cơ bản Kafka, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình, giám sát Redis, Redis Cluster, Backup/restore Redis
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 22: Kafka

 • Review bài tập Day 21
 • Kiến thức cơ bản Kafka, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình, giám sát Kafka, Kafka Cluster, Backup/restore Kafka
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 23: RabbitMQ

 • Review bài tập Day 22
 • Kiến thức cơ bản RabbitMQ, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình, giám sát RabbitMQ, RabbitMQ Cluster, Backup/restore RabbitMQ
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 24: Ansible

 • Review bài tập Day 23
 • Kiến thức cơ bản Ansible, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình, giám sát: Ansible Server, Module, Playbook, Inventory, …
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 25: Git 

 • Review bài tập Day 24
 • Kiến thức cơ bản Git, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình, giám sát: Git Server
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 26: Monitoring, Logging and Alerting (Hệ thống monitoring, logging và alerting)

 • Review bài tập Day 25
 • Kiến thức về Monitoring and Alerting
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống Monitoring (sử dụng Nagios/Zabbix)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 27: Monitoring, Logging and Alerting (Hệ thống monitoring, logging và alerting)

 • Review bài tập Day 26
 • Kiến thức về Monitoring and Alerting
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống Monitoring Elasticsearch,  Logstack, Kibana
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 28: Monitoring, Logging and Alerting (Hệ thống monitoring, logging và alerting)

 • Review bài tập Day 27
 • Kiến thức về Logging tập trung
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống Logging (sử dụng Rsyslog/ELK )
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)
Package 4: Intermediate System Admin (Quản Trị Hệ Thống)

Package 5: Security

Day 29: Firewall

 • Review bài tập Day 28
 • Kiến thức về Firewall (tcp/ip blocking), IPS, DDOS, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Firewalld /Iptable trên linux, Pfsense
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 30: WAF

 • Review bài tập Day 29
 • Kiến thức về WAF, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Modesecurity
 • Operation Task
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 31: Cert

 • Review bài tập Day 30
 • Kiến thức về Certificate
 • Tạo CA, cấp CA, tạo renew tự động
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)
   
Package 5: Security

Package 6: Cloud and Virtualization

Day 32: Virtualization

 • Review bài tập Day 31
 • Khối Kiến thức cơ bản về ảo hóa Cloud Computing
 • Cài đặt và cấu hình Vmware, Vcenter, Clustering
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 33: Virtualization

 • Review bài tập Day 32
 • Tạo VM, Vmotion
 • Storage
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 34: Virtualization

 • Review bài tập Day 33
 • Network trong Vmware
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 35: Cloud Computing (Điện toán đám mây)

 • Review bài tập Day 34
 • Khối Kiến thức cơ bản về ảo hóa Cloud Computing
 • Network, VPC, Transitgateway, Loadbalancer
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 36: Cloud Computing (Điện toán đám mây)

 • Review bài tập Day 35
 • Server: EC2, Lamda, …
 • Storage: S3, EBS, …
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)
Package 6: Cloud and Virtualization

Package 7: K8S

Day 37: Docker Container

 • Review bài tập Day 36
 • Kiến thức về docker và các khối lệnh cơ bản
 • Thực hành cài đặt docker và sử dụng các khối lệnh cơ bản docker
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 38: Kubernetes

 • Review bài tập Day 37
 • Kiến thức Concept về Kubernetes ( Architecture)
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kubernetes ( sử dụng minikube/kubespray)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 39: Kubernetes

 • Review bài tập Day 38
 • Kiến thức về cơ bản các thành phần Kubernetes (pod, service, ingress, pv, pvc, replicaset, statfullset, deamonset)
 • Thực hành triển khai ứng dụng web cơ bản trên Kubernetes 
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 40: CICD 

 • Review bài tập Day 39
 • Kiến thức cơ bản về CI (Continuous Integration - Continuous Delivery)
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình pipeline CI sử dụng Jenkins, GitCI
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 41: CICD

 • Review bài tập Day 40
 • Kiến thức cơ bản về CD (Continuous Integration - Continuous Delivery)
 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình pipeline CD sử dụng ArgoCD
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 42: CICD

 • Review bài tập Day 41
 • Hướng dẫn cài đặt, tích hợp các công cụ vào CICD: Vault, Docker registry Harbor
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 43: Cloud  Public (AWS)

 • Review bài tập Day 42
 • Giới thiệu cơ bản về hạ tầng Cloud AWS (ECS và EKS)
 • Hướng dẫn triển khai ứng dụng web trên hạ tầng sử dụng ECS/EKS
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 44: CICD trên AWS

 • Review bài tập Day 43
 • Giới thiệu cơ bản về hạ tầng AWS Code pipeline. AWS code Commit
 • Triển khai luồng CICD với AWS code Commit
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)
   
Package 7: K8S

Package 8: Advanced System Architecture (Kiến trúc hệ thống nâng cao)

Day 45: System Architecture (Kiến trúc hệ thống)

 • Review bài tập Day 44
 • Kiến thức về System Architecture ( các chỉ số đánh giá chất lượng bản vẽ kiến trúc hệ thống: Operational Exellence; Reliability; Security; Perfomance; Cost Optimization)
 • Thực hành đánh giá điểm mạnh/yếu trên các bản vẽ kiến trúc hệ thống có sẵn
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 46: System Architecture (Kiến trúc hệ thống)

 • Review bài tập Day 45
 • Thực hành thiết Kế bản vẽ kiến trúc hệ thống ( sử dụng công cụ visio hoặc app.diagrams.net )
 • Thực hành xây dựng hệ thống theo bản vẽ được thiết kế ( cài đặt OS, database, webservice, loadbalance, firewall, DNS, TLS cert)
 • Trắc nghiệm kiến thức lý thuyết và thực hành đã học (Quiz and Assignment)

Day 47:System Architecture (Kiến trúc hệ thống)

 • Review bài tập Day 46
 • Kiến thức về thiết kế hệ thống phần cứng  (thiết kế tủ rack, switch và server bare metal và đấu nối network)
 • Thực hành thiết Kế bản vẽ kiến trúc hệ thống ( thiết kế tủ rack, switch và server bare metal và đấu nối network)
 • Giao đề bài bài tập lớn và hướng dẫn làm Project ( chia 2 nhóm on-premise và on-cloud)
Package 8: Advanced System Architecture (Kiến trúc hệ thống nâng cao)

Package 9: Quy trình

Day 48: Quy trình quản lý thay đổi

 • Quy trình quản lý thay đổi

Day 49: Quy trình xử lý sự cố

 • Quy trình xử lý sự cố
   
Package 9: Quy trình

Package 10: Seminar Project (Dự án cuối khóa)

Day 50+51+52+53+54+55: Mock Project 

 • Bảo vệ project  (on-premise) + Review
 • Bảo vệ project  (on-cloud) + Review

Day 56: Tổng hợp kiến thức + Exam

 • Tóm tắt tổng hợp các kiến thức đã học
 • Các hướng đi tiếp theo sau System Admin: Security, Devops, Cloud, Solution Architecture
 • Question & Answer trong phỏng vấn System Admin
 • Exam System Admin (Thi trắc nghiệm)
   
Package 10: Seminar Project (Dự án cuối khóa)

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký