Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Nắm vững hệ thống kiến thức theo chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm

 • 02

  Được tiếp cận khung đề thi ISTQB

 • 03

  Được thực hành thi và chữa bài thông qua các buổi luyện đề

 • 04

  Học trực tiếp với đội ngũ chuyên gia có chứng chỉ ISTQB , hỗ trợ 24/7

 • 05

  Sẵn sàng tham gia dự án với vai trò Tester trong ngành CNTT sau khi kết thúc khóa học

 • 06

  Tự tin tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation

Giới thiệu về
chương trình

Khóa học được thiết kế theo khung kiến thức chuẩn ISTQB Foundation. Các chuyên gia đạt chứng chỉ ISTQB trực tiếp giảng dạy và hỗ trợ học viên 24/7 trong suốt quá trình học. Sau khi tốt nghiệp, học viện cam kết giới thiệu việc làm với tất cả học viên.

Khung chương trình

khung chương trình