Giới thiệu chung

Khóa học được thiết kế theo khung kiến thức chuẩn ISTQB Foundation. Các chuyên gia đạt chứng chỉ ISTQB trực tiếp giảng dạy và hỗ trợ học viên 24/7 trong suốt quá trình học. Sau khi tốt nghiệp, học viện cam kết giới thiệu việc làm với tất cả học viên.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Người muốn tìm công việc ổn định, lương cao
 • Người muốn làm việc trong ngành CNTT nhưng không phải code nhiều
 • Người có định hướng trở thành Tester và muốn chinh phục chứng chỉ quốc tế Tester ISTQB

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Tester
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về Tester

VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước
Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
Cam kết giới thiệu việc làm
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Nắm vững hệ thống kiến thức theo chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm
 • Thực hiện được kiểm thử các phần mềm một cách chuyên nghiệp trên đa dạng các loại ứng dụng với các nền tảng khác nhau
 • Sử dụng thành thạo hầu hết các kỹ thuật kiểm thử, thiết kế kiểm thử và viết test case
 • Được tiếp cận khung đề thi ISTQB
 • Được thực hành thi và chữa bài thông qua các buổi luyện đề
 • Sẵn sàng tham gia dự án với vai trò Tester trong ngành CNTT sau khi kết thúc khóa học

Khung chương trình

Học phần 1 - Tổng quan, những nguyên tắc cơ bản về testing

 • Giới thiệu về khóa học
 • What is Testing - Kiểm thử là gì
 • Why is Testing Necessary - Sự cần thiết của Kiểm thử
 • Seven Testing Principles
 • Test Process - Quy trình kiểm thử
 • The Psychology of Testing - Tâm lý trong Kiểm thử
 • Example chapter 1 - Bài kiểm tra 1
 • Software Development Lifecycle Models - Mô hình vòng đời phát triển phần mềm
   
Học phần 1 - Tổng quan, những nguyên tắc cơ bản về testing

Học phần 2 - Vòng đời phát triển xuyên suốt của Testing trong phát triển phần mềm

 • Test Levels - Mức độ Kiểm thử
 • Test Types - Các loại kiểm thử
 • Maintenance Testing
 • Example chapter 2 - Bài kiểm tra 2
 • Static Testing Basics - Cơ bản về kiểm thử tĩnh
 • Review Process - Quy trình Review 
   
Học phần 2 - Vòng đời phát triển xuyên suốt của Testing trong phát triển phần mềm

Học phần 3 - Statics Testing và Test Techniques

 • Example chapter 3 - Bài kiểm tra 3
 • Categories of Test Design Techniques- Hạng mục kỹ thuật trong thiết kế kiểm thử
 • Equivalence Partitioning - Phân vùng kiểm thử
 • Boundary Value Analysis - Phân tích giá trị biên
 • Decision Table Testing
 • State Transition Testing
 • Use Case Testing 
 • White-box Test Techniques - Kiểm thử White-box
 • Experience-based Test Techniques - Kỹ thuật Kiểm thử dựa trên kinh nghiệp
 • Example chapter 4 - Bài kiểm tra 4
   
Học phần 3 - Statics Testing và Test Techniques

Phần 4 - Test Management

 • Test Organization
 • Test Planning and Estimation - Lập kế hoạch trong Kiểm thử
 • Test Monitoring and Control - Kiểm soát và giám sát Kiểm thử
 • Configuration Management - Quản lý cấu hình
 • Risks and Testing - Rủi ro và Kiểm thử
 • Defect Management - Quản lý Defect
 • Bài kiểm tra 5
   
Phần 4 - Test Management

Phần 5 - Công cụ hỗ trợ Testing

 • Tool Support for Testing- Các công cụ hỗ trợ kiểm thử
 • Sumary content
   
Phần 5 - Công cụ hỗ trợ Testing

Phần 6 - Luyện đề và thi thử, tổng kết khóa học

 • Học viên làm đề (07 đề theo chuẩn ISTQB)
 • Chữa đề
 • Free: Question & Answer
   
Phần 6 - Luyện đề và thi thử, tổng kết khóa học

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký