Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo Tester chú trọng vào thực tế – chỉ đào tạo những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần, đã trở thành bệ phóng cho hàng ngàn học viên đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định ở các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt khóa học được thiết kế phù hợp cho các bạn sinh viên, người đang đi học, đi làm và cả các bạn có nhu cầu chuyển ngành.

hình ảnh giới thiệu

Đối tượng tham gia

 • Người muốn tìm công việc ổn định, lương cao
 • Người muốn làm việc trong ngành CNTT nhưng không phải code nhiều
 • Người có định hướng trở thành Tester

Học xong làm ở đâu?

 • Apply vào tất cả công ty tuyển dụng Tester
 • Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
 • Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
 • Các công ty startup - khởi nghiệp
 • Nhận các job freelance về Tester

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? VTI Academy trực thuộc VTI Group - tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên gia công phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước.
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Chương trình đào tạo chất lượng từ cơ bản tới nâng cao, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm, luôn hỗ trợ học viên 24/7
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Tham gia các dự án xuyên suốt khóa học để tăng khả năng thực chiến
LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI? Cam kết giới thiệu việc làm sau khóa học
LÝ DO LỰA CHỌN VTI ACADEMY?
Giá trị nhận được sau khóa học

Giá trị nhận được sau khóa học

 • Nắm chắc các kiến thức về kiểm thử phần mềm.
 • Thực hiện được kiểm thử các phần mềm một cách chuyên nghiệp trên đa dạng các loại ứng dụng với các nền tảng khác nhau
 • Sử dụng thành thạo hầu hết các kỹ thuật kiểm thử, thiết kế kiểm thử và viết test case
 • Sẵn sàng tham gia dự án ở vai trò Tester

Khung chương trình

Học phần 1: Basic SQL with MySQL

Day 1: RDBMS & MySQL Part 1: Giới thiệu về RDBMS    

 • Giới thiệu về khóa học các Databases, SQL và MySQL 
 • Cài đặt MySQL và tìm hiểu giao diện MySQL
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên
 • Các thuật ngữ database cơ bản (PrimaryKey, ForeignKey, Unique, Default, Not null)
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên
 • Giao bài tập & Gợi ý cách thực hiện (Assignment 01)

Day 2: RDBMS & MySQL Part 2: Định nghĩa dữ liệu (DDL)    

 • Review bài tập Day 1
 • Nhập môn SQL (tạo database, tạo bảng, datatype)
 • Các ràng buộc dữ liệu (PrimaryKey, ForeignKey, Unique, value null, relationship table: 1 nhiều, nhiều nhiều)
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên
 • SQL Best Practice
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên
 • Giao bài tập & Gợi ý cách thực hiện (Assignment 02)

Day 3: RDBMS & MySQL Part 3: Thao tác dữ liệu (DML)    

 • Review bài tập Day 2
 • Import database
 • Lệnh SELECT và các toán tử AND, OR, IN và Not IN, Like và Not Like, BETWEEN AND, IS NOT NULL và IS NULL, Order by, Group By, HAVING, Alias, LIMIT
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên
 • INSERT và INSERT INTO; UPDATE; DELETE, TRUNCATE, DROP
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên
 • Giao bài tập & Gợi ý cách thực hiện (Assignment 03)

Day 4: RDBMS & MySQL Part 4: Ôn tập & Exam   

 • Review bài tập Day 3
 • Các hàm thưởng sử dụng
 • Các loại JOINs (Inner Join, Left Join, Right Join, Join và Where, Cross Join, Union và Union All
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên
 • Giải một số câu hỏi khó trong bài thi tự luận
Học phần 1: Basic SQL with MySQL

Học phần 2: Software Testing Foundation

Day 5: Software Testing & Seven Testing Principles    

 • Giới thiệu về Software Testing
 • The Big Picture of Software Project
 • Software Process
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên (Hỏi đáp 1 số khái niệm quan trọng)
 • Seven Testing Principles
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên (Quiz and Assignment 1)

Day 6: Software Testing Process    

 • Review bài tập Day 5
 • Test Process
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên (Hỏi đáp 1 số khái niệm quan trọng)
 • Test Activities
 • Thực hành kiến thức đã học ở phần trên (Quiz and Assignment 2)

Day 7: Testing Level    

 • Review bài tập Day 6
 • Unit Testing - Integration Testing
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • System Testing
 • User Acception Testing
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 8: Test Type    

 • Review bài tập Day 7
 • Understand test types: Functional Testing and  Functional Testing, Re-testing & Regression testing, Alpha Testing and Beta Testing, Structure Testing
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • Maintenance Testing
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 9: Static Testing Basic

 • Review bài tập Day 8
 • Static Testing Basics Part 1
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • Static Testing Basics Part 2
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 10: Test Techniques Black-box: EP, VBA    

 • Review bài tập Day 9
 • Categories of Test Techniques
 • Black-box Test Techniques: EP, BVA
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • Black-box Test Techniques: Decision Table Testing
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 11: Test Techniques Black-box: State Transition Testing White-box    

 • Review bài tập Day 10
 • Black-box Test Techniques: State Transition Testing 
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • White-box Test Techniques
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 12: Test Techniques Experience-based Test Plan    

 • Review bài tập Day 11
 • Experience-based Test Techniques 
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • Test Plan
 • How to study requirement
 • How to estimate test
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 13: Test Design    

 • Review bài tập Day 12
 • Analyze and Design Tests
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 •  Analyze and Design Tests (cont.)
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 14: Test Case    

 • Review bài tập Day 13
 • Test Case
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • Test Case (cont.)
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 15: Test Case (cont.)    

 • Review bài tập Day 14
 • Viết Test Case hiệu quả
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • Checklist of Test Cases
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 16: Execution Test & Log Defect    

 • Review bài tập Day 15
 • How to execute test effecially
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên
 • Bug and how to report bug
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment

Day 17: Test Report    

 • Review bài tập Day 16
 • Test Report
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment
 • Thực hiện bài tập lớn đã được phân công (1)
 Học phần 2: Software Testing Foundation

Học phần 3: Test Mock Project Examination Interview Question

Day 18: Test Mock Project    

 • Review bài tập lớn
 • How to use some Test Tools
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment
 • Thực hiện bài tập lớn đã được phân công (2)

Day 19: Test Mock Project    

 • Review bài tập lớn
 • Tester Skills
 • Thực hành kiến thức đã học ở trên - Quiz - Assignment
 • Thực hiện bài tập lớn đã được phân công (3)

Day 20: Exam & Report about Test Mock Project    

 • Báo cáo kết quả làm được
 • Question & Answer trong phỏng vấn Tester
 • Exam (Thi trắc nghiệm)
 Học phần 3: Test Mock Project Examination Interview Question

Đối tác

Học viên nói gì về chúng tôi?

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký