C# và C++ nên chọn học gì?

C# và C++ đang là hai ngôn ngữ vô cùng nổi tiếng. Bởi vì có tên khá giống nhau vì nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được. Ngoài ra, có những bạn vẫn còn đang phân vân không biết giữa một trong hai nên chọn ngôn ngữ nào.

1. C#

Nguồn gốc:

C# (hay còn được gọi là C Sharp) là một ngôn ngữ lập trình do Microsoft phát triển. Nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2000 như một phần của nền tảng phần mềm Microsoft .NET Framework. Tác giả chính của C# là Anders Hejlsberg, một nhà phát triển phần mềm nổi tiếng đã có đóng góp đáng kể trong việc thiết kế Turbo Pascal và Delphi.

C# được phát triển nhằm mục đích chủ yếu để hỗ trợ phát triển ứng dụng trên nền tảng Microsoft, đặc biệt là ứng dụng Windows và các ứng dụng dựa trên .NET Framework. Ngôn ngữ này kế thừa nhiều đặc điểm từ C++ và Java và mang đến một số tính năng mới, bao gồm cả lập trình hướng đối tượng mạnh mẽ, quản lý bộ nhớ tự động, và tính năng an toàn trong việc xử lý bộ nhớ.

C# đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ trên nền tảng Windows. Nó được sử dụng rộng rãi để phát triển ứng dụng desktop, ứng dụng di động (sử dụng Xamarin), ứng dụng web (sử dụng ASP.NET), và các dịch vụ đám mây (Azure). C# cũng được tích hợp sâu rộng trong các công cụ phát triển của Microsoft như Visual Studio.

/upload/images/anh-link/c-va-c-nen-chon-hoc-gi.jpeg

Ưu điểm:

 • Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, giúp cấu trúc hóa mã nguồn một cách rõ ràng và dễ bảo trì
 • Được thiết kế với cú pháp dễ đọc và dễ hiểu, làm cho nó trở thành một ngôn ngữ dễ học đối với người mới bắt đầu và dễ sử dụng cho các nhà phát triển có kinh nghiệm.
 • C# là một phần của .NET Framework, cung cấp một thư viện và framework mạnh mẽ cho phát triển ứng dụng Windows và web.
 • Sử dụng Garbage Collection để quản lý bộ nhớ tự động, giảm rủi ro lỗi liên quan đến quản lý bộ nhớ.
 • Kiểm soát chặt chẽ về kiểu dữ liệu, giúp tránh được nhiều lỗi phổ biến liên quan đến kiểu.
 • Được sử dụng rộng rãi để phát triển ứng dụng Windows (Windows Forms, WPF) và ứng dụng web (ASP.NET), giúp tạo ra các ứng dụng đa dạng.
 • Có thể chạy trên nhiều hệ điều hành và nền tảng khác nhau thông qua .NET Core, mở rộng khả năng đa nền tảng của ngôn ngữ.

Nhược điểm:

 • C# và .NET Framework chủ yếu được phát triển và hỗ trợ bởi Microsoft. Điều này có thể tạo ra một phụ thuộc mạnh mẽ vào hệ sinh thái công nghiệp của Microsoft.
 • So với một số ngôn ngữ lập trình và framework mã nguồn mở, C# có tính đóng và thiếu linh hoạt trong cộng đồng open source, điều này có thể giảm sự đa dạng và tùy chỉnh của các giải pháp.
 • Mặc dù .NET Core mang lại khả năng đa nền tảng cho C#, nhưng một số chức năng và thư viện vẫn phụ thuộc vào hệ điều hành cụ thể.

2. C++

Nguồn gốc:

C++ là một ngôn ngữ lập trình xuất phát từ ngôn ngữ C và được phát triển bởi Bjarne Stroustrup tại Bell Laboratories vào năm 1979. Tên "C++" thể hiện sự mở rộng và bổ sung so với ngôn ngữ C. Được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và giải quyết những hạn chế của ngôn ngữ C, C++ đã trải qua nhiều phiên bản, với mỗi phiên bản mang lại cải tiến và tính năng mới. Với tính tương thích với C, hiệu suất cao, và khả năng kiểm soát bộ nhớ, C++ là một ngôn ngữ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng đa lĩnh vực.

Trước đó ngôn ngữ lập trình C++ được gọi là “ C with classes” vì C++ bao gồm tất cả các thuộc tính của ngôn ngữ lập trình C.

/upload/images/anh-link/c-va-c-nen-chon-hoc-gi-1.png

Ưu điểm:

 • Cung cấp kiểm soát tối ưu về bộ nhớ và thực thi mã máy, giúp đạt được hiệu suất cao. Điều này làm cho nó phù hợp cho ứng dụng đòi hỏi xử lý nhanh và tốc độ cao.
 • Cho phép người lập trình kiểm soát trực tiếp về bộ nhớ, giúp tối ưu hóa và quản lý tài nguyên một cách chính xác.
 • Là ngôn ngữ linh hoạt, có khả năng kết hợp giữa lập trình hướng đối tượng và lập trình thủ tục. Điều này giúp cho việc phát triển mã nguồn được tổ chức và dễ bảo trì.
 • C++ kế thừa tất cả các tính năng của ngôn ngữ C, cho phép tích hợp mã nguồn C vào dự án C++ mà không cần sửa đổi nhiều.
 • Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, giúp cấu trúc hóa mã nguồn một cách linh hoạt và tái sử dụng mã nguồn dễ dàng.
 • C++ đi kèm với Thư viện Chuẩn (STL) cung cấp các cấu trúc dữ liệu và thuật toán sẵn có, giúp giảm độ phức tạp trong phát triển và tăng cường sự linh hoạt.
 • Có nhiều thư viện và framework mạnh mẽ, cung cấp giải pháp cho nhiều lĩnh vực phát triển, từ trò chơi đến ứng dụng nhúng.

Nhược điểm:

 • C++ có một số tính năng phức tạp và khái niệm lập trình hướng đối tượng mạnh mẽ, điều này có thể làm tăng độ khó cho người mới học lập trình.
 • Mặc dù C++ cung cấp kiểm soát linh hoạt về bộ nhớ, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người lập trình phải quản lý bộ nhớ một cách tự tay, điều này có thể dẫn đến lỗi như rò rỉ bộ nhớ hoặc sử dụng bộ nhớ đã được giải phóng.
 • Do tính mạnh mẽ và linh hoạt, C++ có thể dễ dàng dẫn đến việc viết mã lỗi và khó gỡ. Lỗi có thể xuất hiện ở mức thấp hơn và không rõ ràng.

3. So sánh giữa C# và C++

C# (C Sharp) và C++ là hai ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, nhưng có những đặc điểm và ưu nhược điểm riêng. Dưới đây là một so sánh giữa C# và C++ dựa trên một số tiêu chí khác nhau:

Tiêu chí C# C++
Mục Đích và Ứng Dụng

- Phát triển chủ yếu cho môi trường .NET.

- Ưu điểm trong phát triển ứng dụng Windows, web (ASP.NET), và ứng dụng di động (Xamarin).

- Được thiết kế chủ yếu cho phát triển phần mềm trên nền tảng Microsoft.

- Sử dụng rộng rãi trong phát triển hệ thống, ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao, trò chơi, và phần mềm nhúng.

- Có thể sử dụng cho phát triển đa nền tảng.

- Một trong những ngôn ngữ lập trình hệ thống quan trọng.

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP)

- Là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng chính.

- Hỗ trợ đầy đủ tính năng OOP như kế thừa, đa hình, và đóng gói.

- Cũng hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, nhưng không bắt buộc phải sử dụng.

- Cho phép sử dụng lập trình thủ tục nếu cần.

Quản Lý Bộ Nhớ

- Sử dụng Garbage Collection để tự động giải phóng bộ nhớ.

- Phù hợp cho người lập trình không muốn lo lắng về quản lý bộ nhớ thủ công.

- Yêu cầu người lập trình quản lý bộ nhớ thủ công (new, delete).

- Cung cấp kiểm soát đầy đủ về bộ nhớ, nhưng có thể dẫn đến lỗi nếu không được thực hiện đúng cách.

Hiệu Suất

- Thường có hiệu suất thấp hơn so với C++.

- Phù hợp cho ứng dụng yêu cầu hiệu suất không quá cao như ứng dụng doanh nghiệp, web, và di động.

- Có hiệu suất cao, phù hợp cho ứng dụng đòi hỏi xử lý nhanh và tốc độ cao như trò chơi và hệ thống nhúng.

Đa Nền Tảng

- Có thể chạy trên nền tảng khác nhau thông qua .NET Core.

- .NET Core mang lại khả năng đa nền tảng.

- Có thể chạy trên nhiều hệ điều hành và kiến trúc khác nhau mà không cần thay đổi nhiều.

Cộng Đồng và Hỗ Trợ

- Có một cộng đồng lớn và hỗ trợ tốt từ Microsoft.

- Visual Studio là một IDE mạnh mẽ cho C#.

- Có một cộng đồng lớn và đa dạng, với nhiều thư viện và framework mở rộng.

- Có nhiều IDE khác nhau như Visual Studio, Eclipse, và Code::Blocks.

Sự An Toàn về Kiểu Dữ Liệu

- Kiểm soát kiểu dữ liệu mạnh mẽ hơn, giảm rủi ro lỗi liên quan đến kiểu.

- Tùy thuộc vào người lập trình để đảm bảo kiểm soát kiểu dữ liệu, có khả năng xảy ra lỗi liên quan đến kiểu.

Hỗ Trợ Đa Luồng

- Có hỗ trợ tốt cho lập trình đa luồng với các khái niệm như Task và Parallel.

- Dễ dàng để xử lý đa luồng.

- Có khả năng xử lý đa luồng thông qua các thư viện như C++11 và std::thread.

- Yêu cầu sự chú ý đặc biệt khi xử lý đa luồng.

Trong thực tế, lựa chọn giữa C# và C++ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng dự án, môi trường phát triển và mục tiêu ứng dụng. Cả hai đều là những ngôn ngữ lập trình quan trọng trong cộng đồng phần mềm và phát triển ứng dụng.

/upload/images/anh-link/c-va-c-nen-chon-hoc-gi.png

Đến đây chắc các bạn đã tự xác định được rằng mình sẽ theo học C# hay C++ rồi phải không nào. Hy vọng bài viết trên của VTI Academy đã giúp bạn có thêm kiến thức về hai ngôn ngữ lập trình này.

Đọc thêm: Nên học lập trình C, Java hay Python

Các tin tức khác:

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký