Đào tạo Fresher

Chương trình đào tạo Fresher là chương trình được phát triển trên mô hình đào tạo Chuẩn doanh nghiệp nhằm nâng tầm kiến thức và kỹ năng của học viên, đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cho các dự án lớn ngay khi doanh nghiệp cần. 

Với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về CNTT, VTI Academy tổ chức Chương trình đào tạo Fresher được thiết kế bởi các chuyên gia công nghệ hàng đầu tại VTI Vietnam, bám sát với yêu cầu thực tế về các kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với một Fresher chuyên nghiệp.

Ngoài ra, VTI Academy còn thực hiện tuyển dụng, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp với công nghệ đào tạo đa dạng Java web, ASP.NET, PHP, Android, IOS.

Các tin tức khác:

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký