DevOps là gì? Cần học những gì để trở thành DevOps thực thụ?

Thời gian gần đây, rất nhiều doanh nghiệp sử dụng văn hóa DevOps. Theo đó mà vị trí kỹ sư DevOps cũng đang được săn đón rất nhiều. Vậy bạn đã biết DevOps là gì chưa? Kỹ sư DevOps cần làm những gì? Nếu chưa thì hãy đi tìm hiểu về DevOps thông qua bài viết dưới đây của VTI Academy nhé!

1. DevOps là gì?

DevOps là một tập hợp các phương pháp và thực hành trong lĩnh vực phát triển phần mềm và quản lý hạ tầng, nhằm tối ưu hóa quá trình triển khai (deployment), vận hành (operations), và giao tiếp giữa các nhóm liên quan. Từ "DevOps" xuất phát từ việc kết hợp hai từ "Development" (phát triển) và "Operations" (vận hành).

Mục tiêu chính của DevOps là tạo ra một quá trình phát triển và triển khai linh hoạt, linh động, và liên tục, giúp tổ chức cung cấp ứng dụng và dịch vụ với tốc độ và độ tin cậy cao. DevOps cũng thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm phát triển và nhóm quản lý hạ tầng để tạo ra một môi trường làm việc chung, giảm thiểu thời gian giữa việc phát triển và triển khai, và cung cấp phản hồi nhanh chóng.

Các nguyên tắc và phương pháp của DevOps bao gồm:

 • Tự Động Hóa (Automation): Tự động hóa quy trình triển khai, kiểm thử, và vận hành để giảm thiểu lỗi và thời gian triển khai.
 • Hợp Tác và Giao Tiếp (Collaboration and Communication): Tạo ra môi trường hợp tác giữa các nhóm phát triển và vận hành thông qua việc chia sẻ thông tin và kiến thức.
 • Tự Động Hóa Cơ Sở Hạ Tầng (Infrastructure as Code - IaC): Sử dụng mã nguồn để tự động hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng, giúp dễ dàng tái tạo và mở rộng hạ tầng.
 • Xác Thực Liên Tục (Continuous Integration - CI): Tích hợp mã nguồn từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện kiểm thử tự động để đảm bảo tính ổn định của mã nguồn.
 • Triển Khai Liên Tục (Continuous Deployment - CD): Tự động hóa quy trình triển khai để cung cấp các phiên bản mới của ứng dụng một cách liên tục và nhanh chóng.
 • Quản Lý Phiên Bản (Version Control): Sử dụng hệ thống quản lý phiên bản để theo dõi và kiểm soát sự thay đổi trong mã nguồn.
 • Giám Sát và Thu Thập Dữ Liệu (Monitoring and Logging): Sử dụng giám sát và thu thập dữ liệu để theo dõi hiệu suất của hệ thống và phản hồi nhanh chóng về các vấn đề.

/upload/images/anh-link/devops-la-gi-can-hoc-nhung-gi-de-tro-thanh-devops-thuc-thu-1.jpg

DevOps giúp tạo ra một quy trình phát triển và triển khai linh hoạt, giảm thiểu thời gian giữa các giai đoạn, và cung cấp giá trị liên tục cho người dùng cuối. Nó là một phương pháp tiếp cận toàn diện để cải thiện quy trình phát triển phần mềm và quản lý hạ tầng trong môi trường công nghiệp ngày nay.

2. Công việc của kỹ sư DevOps là gì?

Công việc của một Kỹ sư DevOps thường bao gồm một loạt các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến việc cải thiện quy trình phát triển và triển khai ứng dụng, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, và đảm bảo tính liên tục và ổn định của môi trường sản xuất. Dưới đây là một số công việc phổ biến của Kỹ sư DevOps:

 • Tự Động Hóa Triển Khai (Deployment Automation): Tự động hóa quy trình triển khai để giảm thiểu lỗi và thời gian triển khai. Sử dụng công cụ như Jenkins, Travis CI, hoặc GitLab CI để thực hiện tự động hóa liên tục (Continuous Integration) và triển khai liên tục (Continuous Deployment).
 • Tự Động Hóa Quản Lý Hạ Tầng (Infrastructure Automation): Sử dụng mã nguồn (Infrastructure as Code - IaC) để tự động hóa quản lý hạ tầng. Cụ thể, sử dụng công cụ như Terraform, Ansible, hoặc Puppet để mô tả cơ sở hạ tầng trong mã nguồn và tái tạo môi trường.
 • Quản Lý Phiên Bản (Version Control): Sử dụng hệ thống quản lý phiên bản (version control system) như Git để theo dõi và kiểm soát sự thay đổi trong mã nguồn, cấu hình hạ tầng, và các tài nguyên khác.
 • Tự Động Hóa Kiểm Thử (Test Automation): Tự động hóa các bước kiểm thử để đảm bảo rằng mã nguồn và hạ tầng đáp ứng các tiêu chí chất lượng. Sử dụng các framework như Selenium cho kiểm thử giao diện người dùng, JUnit hoặc pytest cho kiểm thử đơn vị.
 • Giám Sát và Thu Thập Dữ Liệu (Monitoring and Logging): Thiết lập hệ thống giám sát để theo dõi hiệu suất hệ thống và ứng dụng. Sử dụng các công cụ như Prometheus, Grafana, ELK Stack để giám sát và thu thập dữ liệu.
 • Xây Dựng và Quản Lý Hệ Thống Đám Mây (Cloud Infrastructure): Quản lý và tối ưu hóa hạ tầng đám mây (cloud infrastructure) bằng cách sử dụng các dịch vụ của nhà cung cấp đám mây như AWS, Azure, hoặc Google Cloud Platform.
 • Bảo Mật và Xác Thực: Đảm bảo tính an toàn của hệ thống bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật và xác thực. Quản lý quyền truy cập và theo dõi bảo mật của hệ thống.
 • Hợp Tác và Giao Tiếp: Hợp tác chặt chẽ với các nhóm phát triển, quản lý hạ tầng, và nhóm vận hành để đảm bảo sự hiệu quả trong mọi khía cạnh của quy trình phát triển và triển khai.
 • Xử Lý Sự Cố và Hỗ Trợ: Phản hồi nhanh chóng và xử lý sự cố để duy trì tính liên tục và ổn định của ứng dụng. Tham gia vào quá trình giải quyết sự cố và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Đối Phó Với Biến Động và Mở Rộng: Đối mặt với biến động của yêu cầu và mở rộng hạ tầng khi cần thiết để đảm bảo sự linh hoạt và có khả năng mở rộng.

Những công việc này thường đòi hỏi sự đa nhiệm, kỹ năng tự động hóa, và khả năng làm việc chặt chẽ với nhiều nhóm khác nhau để đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả và liên tục.

/upload/images/anh-link/devops-la-gi-can-hoc-nhung-gi-de-tro-thanh-devops-thuc-thu.jpg

3. Cần học những gì để trở thành DevOps thực thụ?

Để trở thành một Kỹ sư DevOps thực thụ, bạn cần học và phát triển một loạt kỹ năng, kỹ thuật, phương pháp làm việc. Dưới đây là một số kỹ năng và kiến thức quan trọng:

 • Quản Lý Phiên Bản và Mã Nguồn (Version Control and Source Code Management): Hiểu về hệ thống quản lý phiên bản như Git. Biết cách làm việc với nhánh (branch), xử lý xung đột (conflict), và sử dụng các tính năng như pull request.
 • Tự Động Hóa (Automation): Sử dụng công cụ tự động hóa như Jenkins, Travis CI, GitLab CI để tự động hóa quy trình triển khai, kiểm thử, và các công việc khác.
 • Infrastructure as Code (IaC): Học cách sử dụng các công cụ IaC như Terraform, Ansible, hoặc Puppet để tự động hóa quản lý cơ sở hạ tầng.
 • Quản Lý Hệ Thống Đám Mây (Cloud Management): Hiểu về quản lý và triển khai hạ tầng đám mây, bao gồm các dịch vụ của AWS, Azure, hoặc Google Cloud Platform.
 • Continuous Integration và Continuous Deployment (CI/CD): Triển khai và quản lý quy trình CI/CD để kiểm thử và triển khai mã nguồn tự động.
 • Giám Sát và Log (Monitoring and Logging): Sử dụng các công cụ giám sát như Prometheus, Grafana, ELK Stack để theo dõi hiệu suất hệ thống và ghi lại sự kiện quan trọng.
 • Kiểm Thử Tự Động (Automated Testing): Thành thạo trong việc triển khai kiểm thử tự động, bao gồm kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, và kiểm thử giao diện người dùng.
 • Bảo Mật và Xác Thực: Hiểu về các biện pháp bảo mật, xác thực, và quản lý quyền truy cập để bảo vệ hệ thống và dữ liệu.
 • Scripting và Lập Trình: Có kiến thức vững về ít nhất một ngôn ngữ lập trình, thường là Python, Ruby, hoặc Bash, để viết các đoạn mã tự động hóa.
 • Collaboration và Giao Tiếp: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác với các nhóm phát triển, quản lý hạ tầng, và nhóm vận hành là quan trọng. Điều này bao gồm khả năng làm việc chặt chẽ với các nhóm khác nhau và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng.
 • Hiểu Biết Về Quy Trình Phát Triển Phần Mềm: Hiểu biết sâu rộng về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án là quan trọng để có thể tích hợp các công cụ và quy trình DevOps vào dự án một cách hiệu quả.
 • Phương Pháp Học Tập Liên Tục: Học hỏi, bổ sung kiến thức liên tục thông qua đọc sách, tham gia khóa học trực tuyến, tham gia cộng đồng DevOps để theo dõi xu hướng mới và tiếp tục phát triển các kỹ năng.

Nhớ rằng, DevOps không chỉ là về công cụ, mà còn liên quan đến văn hóa và phương pháp làm việc. Sự hợp tác và tư duy về quy trình là quan trọng nhất trong vai trò của Kỹ sư DevOps.

4. Lộ trình học DevOps tại VTI Academy

Trực thuộc VTI Group, VTI Academy đang là một trong những địa chỉ uy tín về đào tạo DevOps hàng đầu hiện nay. Chương trình đào tạo DevOps tại đây được thiết kế theo hướng lý thuyết kết hợp với thực hành  từng phần, bao gồm đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, giúp định hướng và tạo nền tảng tốt để học viên học chuyên sâu về các công nghệ mới hoặc hướng tới trở thành một DevOps Engineer chuyên nghiệp.

Khi tham gia khóa học, bạn sẽ được:

 • Tiếp cận giáo trình DevOps chất lượng, bám sát yêu cầu thực tế doanh nghiệp.
 • Được trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, các kỹ năng mềm cần thiết: teamwork, phỏng vấn, thuyết trình,...
 • Thời gian thực hành chiếm hơn 60%.
 • Hướng dẫn chi tiết cách triển khai, cấu hình, vận hành các công cụ DevOps phổ biến trong cộng đồng.
 • Sử dụng và làm chủ các Tool bao gồm: Git, Ansible, Docker, Kubernetes, Jenkins, Terraform, Monitoring and Logging, CI/CD hoàn chỉnh trên môi trường AWS.
 • Đội ngũ Mentor là các chuyên gia hàng đầu về DevOps luôn hỗ trợ nhiệt tình 24/7.
 • Có định hướng và nền tảng tốt để học chuyên sâu về các công nghệ mới hoặc hướng tới trở thành một DevOps Engineer chuyên nghiệp.
 • Đặc biệt, các học viên sẽ được cung cấp tài khoản thực hành AWS miễn phí !!

Xem thêm: Khóa học DevOps

Các tin tức khác:

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký