Top 30 các câu hỏi phỏng vấn java thường gặp và cách trả lời

Trước khi tham gia các buổi phỏng vấn Java thì việc chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn là điều vô cùng cần thiết. Trong Java sẽ có nhiều kiến thức, do đó, tùy vào mức độ kinh nghiệm yêu cầu mà nhà tuyển dụng sẽ hỏi các bạn lập trình viên. Dưới đây là Top 30 các câu hỏi phỏng vấn Java thường gặp và cách trả lời giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

1. Các câu hỏi phỏng vấn Java Core

Java là gì? Đặc điểm chính của Java là gì?

Java là một ngôn ngữ lập trình và một nền tảng phần mềm được phát triển bởi Sun Microsystems vào những năm 1990. Một số đặc điểm chính của Java bao gồm:

 • Đa nền tảng (Platform Independence): Mã nguồn Java có thể chạy trên nhiều loại máy tính khác nhau mà không cần biên dịch lại.
 • Quản lý bộ nhớ tự động (Automatic Memory Management): Sử dụng Garbage Collection để tự động giải phóng bộ nhớ không sử dụng.
 • Hướng đối tượng (Object-Oriented): Java được thiết kế theo mô hình hướng đối tượng, hỗ trợ tính kế thừa, đa hình và đóng gói.

Sự khác biệt giữa abstract class và interface trong Java là gì?

 • Abstract Class (Lớp trừu tượng): Đây là một lớp có từ khóa abstract được sử dụng để định nghĩa các phương thức mà các lớp con cần phải triển khai. Một lớp con chỉ có thể kế thừa từ một abstract class
 • Interface (Giao diện): Một interface là một tập hợp các phương thức trừu tượng và các hằng số.Một lớp có thể thực thi nhiều interface.

Khác biệt giữa == và .equals() trong Java?

== so sánh xem hai đối tượng có cùng địa chỉ bộ nhớ không.
.equals() so sánh giá trị của hai đối tượng. Phương thức này thường được ghi đè để so sánh logic của đối tượng.

Java Memory Management hoạt động như thế nào?

Java sử dụng Garbage Collection để quản lý bộ nhớ. Khi đối tượng không còn được sử dụng, Garbage Collector tự động giải phóng bộ nhớ của đối tượng đó.

Tại sao Java được gọi là ngôn ngữ đa luồng (multithreaded)?

Java hỗ trợ việc xử lý đa luồng thông qua gói java.lang.Thread. Điều này cho phép chương trình thực thi nhiều nhiệm vụ đồng thời, tận dụng hiệu suất của hệ thống.

Làm thế nào để tạo và khởi chạy một luồng (thread) trong Java?

Để tạo một luồng, bạn có thể kế thừa lớp Thread hoặc triển khai giao diện Runnable, sau đó ghi đè phương thức run() để chứa công việc cần thực hiện. Sau đó, bạn có thể gọi start() để khởi động luồng.

Phạm vi (scope) của biến trong Java là gì?

Biến trong Java có thể có phạm vi cục bộ (local scope) khi được khai báo trong một phương thức, hoặc phạm vi toàn cục (global scope) khi được khai báo ở mức lớp.

Điểm khác biệt giữa ArrayList và LinkedList trong Java là gì?

 • ArrayList được triển khai dưới dạng mảng có thể mở rộng, cho phép truy cập nhanh đến các phần tử thông qua chỉ số.
 • LinkedList được triển khai dưới dạng danh sách liên kết, cho phép thao tác chèn/xóa linh hoạt hơn, nhưng truy cập ngẫu nhiên chậm hơn.

Tại sao phương thức main() luôn là static trong Java?

Phương thức main() luôn là static để có thể được gọi mà không cần tạo một phiên bản (instance) của lớp chứa phương thức main(). Điều này cho phép JVM chạy phương thức main() mà không cần khởi tạo đối tượng.

Java có hỗ trợ đa kế thừa không?

Không, Java không hỗ trợ đa kế thừa cho các lớp. Một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp cha duy nhất, nhưng có thể triển khai nhiều interface.

/upload/images/anh-link/top-30-cac-cau-hoi-phong-van-java-thuong-gap-va-cach-tra-loi.jpg

2. Các câu hỏi phỏng vấn Java OOP

OOP là gì và tại sao nó quan trọng trong Java?

OOP là viết tắt của "Object-Oriented Programming" - một phương pháp lập trình tập trung vào việc tạo ra các đối tượng có thể tương tác với nhau. Trong Java, OOP cho phép tái sử dụng mã nguồn, tạo các đối tượng linh hoạt và dễ bảo trì, giúp tăng tính tái sử dụng và hiệu suất của ứng dụng.

Các tính chất cơ bản của OOP là gì?

Các tính chất cơ bản của OOP gồm: đa hình (Polymorphism), kế thừa (Inheritance), đóng gói (Encapsulation) và trừu tượng (Abstraction).

Kế thừa trong Java là gì?

Đây là khả năng một lớp mới (lớp con) có thể sử dụng các thuộc tính và phương thức của một lớp hiện có (lớp cha). Lớp con kế thừa từ lớp cha thông qua cơ chế kế thừa, cho phép tái sử dụng mã nguồn và xây dựng các mối quan hệ "lớp cha - lớp con".

Thế nào là lớp?

Một lớp là một mô hình hoặc mô tả của một đối tượng. Nó định nghĩa các thuộc tính (dữ liệu) và phương thức (hành vi) của đối tượng đó.

Thế nào là đối tượng?

Đối tượng là một thể hiện của lớp. Nó bao gồm các thuộc tính và phương thức.

Thế nào là tính đóng gói?

Đóng gói là việc che giấu các thông tin quan trọng của 1 lớp. Nó được thể hiển thông qua các access modifier như private, public, default, protected

Thế nào là tính đa hình?

Tính đa hình là khi một hành động có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Nó được thể hiện thông qua override và overload.

Có thể sử dụng thuộc tính trong interface không?

Có. Thuộc tính phải là hằng số và được khai báo với từ khóa final.

Interface có thể là final không?

Không. Vì cần phải có một lớp implement interface thì mới sử dụng được.

Câu hỏi: Làm thế nào để ngăn chặn việc kế thừa một lớp trong Java?

Để ngăn chặn việc kế thừa một lớp trong Java, bạn có thể sử dụng từ khóa final trước tên của lớp.

/upload/images/anh-link/top-30-cac-cau-hoi-phong-van-java-thuong-gap-va-cach-tra-loi-1.jpeg

3. Các câu hỏi phỏng vấn Java Spring Boot

Spring Boot là gì?

Spring Boot là một framework của Spring Framework được sử dụng để tạo ứng dụng Java dễ dàng hơn bằng cách cung cấp cấu hình mặc định và giảm đáng kể việc cấu hình thông qua các tùy chọn tự động.

Tại sao nên sử dụng Spring Boot?

Spring Boot cung cấp cấu hình mặc định cho các thư viện phổ biến, giảm sự phức tạp trong việc cấu hình, giúp tập trung vào việc viết mã nguồn chính và nhanh chóng phát triển ứng dụng.

Sự khác biệt giữa Spring và Spring Boot là gì?

Spring là một framework lớn và cung cấp nhiều tính năng, trong khi Spring Boot là một phần của Spring, tập trung vào việc giảm thiểu cấu hình và giúp tạo ra các ứng dụng nhanh chóng.

Mô hình MVC là gì trong Spring Boot?

Mô hình MVC (Model-View-Controller) trong Spring Boot chia ứng dụng thành ba phần: Model (dữ liệu), View (giao diện người dùng) và Controller (điều khiển logic và dữ liệu).

Các tính năng khi sử dụng Spring Boot

 • Auto-configuration: Cung cấp khả năng tự động cấu hình dựa trên dependencies có sẵn, giảm việc cấu hình thủ công.
 • Standalone applications: Tạo ứng dụng độc lập, không cần máy chủ riêng biệt, giúp triển khai dễ dàng hơn.
 • Spring Boot Starter: Quản lý dependencies thông qua các tập hợp cấu hình sẵn cho các mục đích cụ thể.
 • Embedded Servers: Đi kèm với máy chủ nhúng, giúp triển khai ứng dụng mà không cần cấu hình máy chủ ngoài.

 Các thành phần quan trọng của Spring Boot

 • Spring Boot Starter: Đây là các module chứa các cấu hình mặc định và dependencies được cấu hình sẵn cho các mục đích cụ thể như phát triển web, thao tác với cơ sở dữ liệu, bảo mật và nhiều hơn nữa.
 • Auto-configuration: Spring Boot cung cấp khả năng tự động cấu hình dựa trên các thư viện và dependencies có sẵn trong classpath, giảm việc cấu hình thủ công.
 • Spring Boot Actuator: Cung cấp các endpoints cho việc giám sát ứng dụng, thu thập thông tin về sức khỏe, metrics và logs.
 • Spring Boot CLI (Command Line Interface): Cho phép viết các ứng dụng Spring Boot bằng dòng lệnh, giúp tăng tốc quá trình phát triển.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Spring Boot cái mà không sử dụng Sping?

Không, không thể thực hiện được vì Spring Boot chỉ giới hạn ở ứng dụng Spring.

Có thể xác định các properties trong ứng dụng Spring Boot ở đâu?

Có thể xác định các properties của Spring Boot thành một tệp có tên application.properties. Nó giúp bạn tạo file này theo cách thủ công hoặc bạn có thể sử dụng Spring Initializer để tạo file này.

Làm thế nào để tạo một dự án Spring Boot bằng Maven?

Sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để tạo một dự án.

 • Spring Initializer.
 • Spring Boot CLI.
 • Spring Starter Project Wizard.

Làm cách nào để kích hoạt logging trong Spring Boot?

Để bật enable debug logging, bạn có thể specify –debug trong khi khởi động ứng dụng từ dấu nhắc lệnh.

Trên đây là những câu hỏi phỏng vấn Java phổ biến mà VTI Academy muốn chia sẻ tới các bạn. Nếu còn câu hỏi hay ho nào nữa thì bình luận cho chúng mình biết với nhé. Chúc các bạn có một buổi phỏng vấn Java thành công.

Xem thêm: Developer là gì? Developer có thể đảm nhiệm vị trí gì?

Các tin tức khác:

Đăng ký tư vấn
cùng đội ngũ chuyên gia VTI ACADEMY!!

icon đăng ký icon đăng ký