Azure DevOps là gì? Toàn tập về Azure DevOps từ A-Z

Azure DevOps, một nền tảng đa dịch vụ được phát triển bởi Microsoft, đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình phát triển phần mềm hiện đại. Với một loạt các tính năng và công cụ, nó mang lại sự linh hoạt, hiệu quả cho các dự án liên quan đến CNTT. Bài viết này, VTI Academy sẽ đi sâu vào Azure DevOps từ các khái niệm cơ bản đến các ứng dụng thực tế, giúp bạn hiểu rõ hơn về nó.

1. Azure DevOps là gì? Vai trò và tầm quan trọng của Azure DevOps trong quy trình phát triển phần mềm

Azure DevOps là một nền tảng dịch vụ điện toán đám mây cung cấp bởi Microsoft, được thiết kế để hỗ trợ quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp Agile và DevOps. Nó bao gồm một loạt các công cụ và dịch vụ giúp hỗ trợ các giai đoạn khác nhau, từ quản lý mã nguồn đến triển khai và giám sát ứng dụng.

Vai trò của Azure DevOps trong quy trình phát triển phần mềm là:

 • Quản lý mã nguồn: Azure DevOps cung cấp Git repository để quản lý mã nguồn của dự án phần mềm. Nó cho phép các nhóm phát triển làm việc cùng nhau trên mã nguồn, quản lý phiên bản và theo dõi các thay đổi.
 • Tự động hóa quy trình phát triển: Nền tảng này có các công cụ để tự động hóa các quy trình phát triển phần mềm như xây dựng, kiểm tra và triển khai. Điều này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào công việc thủ công, tăng tốc độ triển khai, giảm rủi ro.
 • Quản lý dự án và công việc: Azure DevOps cung cấp các công cụ để quản lý dự án và quản lý công việc của các nhóm phát triển. Nó cho phép theo dõi tiến độ công việc, quản lý sprints cũng như phân phối công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Kiểm thử và phản hồi: Nó cung cấp các công cụ để tự động hóa quy trình kiểm thử và cung cấp phản hồi về chất lượng của ứng dụng. Điều này giúp đảm bảo rằng ứng dụng được kiểm thử một cách toàn diện và chất lượng của nó được duy trì.
 • Triển khai liên tục và giám sát: Azure DevOps cho phép tự động hóa quy trình triển khai và giám sát ứng dụng trong môi trường sản xuất. Điều này giúp giảm thiểu thời gian và rủi ro liên quan đến việc triển khai ứng dụng mới.

2. Lịch sử và phát triển của Azure DevOps

Azure DevOps không bắt đầu với tên gọi hiện tại. Trước đây, nó được biết đến với tên Visual Studio Team Services (VSTS), được Microsoft giới thiệu lần đầu vào năm 2013. Ban đầu, VSTS được thiết kế nhằm cung cấp các công cụ và dịch vụ để hỗ trợ quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp Agile và DevOps.

Sau đó, vào năm 2018, Microsoft quyết định đổi tên nền tảng này thành Azure DevOps, đồng thời mở rộng phạm vi của nó từ việc chỉ hỗ trợ các dự án phát triển trên Visual Studio đến việc hỗ trợ các dự án phát triển đa nền tảng và đa ngôn ngữ trên nền tảng điện toán đám mây Azure.

Tính đến thời điểm hiện tại, Azure DevOps đã trở thành một nền tảng phổ biến và mạnh mẽ trong cộng đồng phát triển phần mềm. Nó liên tục được cập nhật và mở rộng với các tính năng mới và cải tiến, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tự động hóa, linh hoạt, hiệu suất trong quy trình phát triển phần mềm.

Các tính năng chính của Azure DevOps bao gồm quản lý mã nguồn, tự động hóa quy trình phát triển, quản lý dự án, kiểm thử, triển khai, giám sát, cũng như tích hợp với các công cụ và dịch vụ khác như Docker, Kubernetes và các công cụ của Microsoft như Visual Studio, Azure. Điều này giúp các nhóm phát triển tận dụng tối đa khả năng của môi trường điện toán đám mây và áp dụng các phương pháp phát triển hiện đại như Continuous Integration (CI) và Continuous Deployment (CD).

/upload/images/cau-lac-bo/azure-devops-la-gi.jpg

3. Các tính năng và thành phần chính của Azure DevOps

Dưới đây là một số tính năng và thành phần chính của Azure DevOps

 • Azure Repos: Azure DevOps cung cấp một hệ thống quản lý mã nguồn dựa trên Git, cho phép các nhóm phát triển lưu trữ mã nguồn của họ, quản lý phiên bản, theo dõi lịch sử thay đổi. Azure Repos hỗ trợ cả Git và Team Foundation Version Control (TFVC), cung cấp một môi trường linh hoạt cho việc làm việc với mã nguồn.
 • Azure Boards: Azure Boards cung cấp các công cụ để quản lý và theo dõi công việc trong dự án phát triển phần mềm. Nó cho phép tạo, quản lý user stories, backlog items, công việc, bugs.
 • Azure Pipelines: Azure Pipelines cung cấp các công cụ để tự động hóa quy trình xây dựng, kiểm thử, triển khai ứng dụng. Nó cho phép tạo các luồng công việc (pipelines) linh hoạt để xây dựng và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng và môi trường khác nhau, từ máy chủ đến điện toán đám mây.
 • Azure Test Plans: Azure Test Plans cung cấp các công cụ để quản lý và thực hiện kiểm thử chất lượng của ứng dụng. Nó bao gồm các tính năng như kiểm thử tự động, kiểm thử thủ công, quản lý bug,  báo cáo về chất lượng ứng dụng.
 • Azure Artifacts và Azure Monitor:- Azure Artifacts: Cung cấp một hệ thống quản lý gói để lưu trữ và chia sẻ các gói phần mềm, thư viện và công cụ
 • Azure Monitor: Cung cấp các công cụ giám sát, phân tích để theo dõi hiệu suất và sức khỏe của ứng dụng trong môi trường sản xuất.

4. Ưu điểm của việc sử dụng Azure DevOps

Việc sử dụng Azure DevOps mang lại nhiều ưu điểm quan trọng cho quy trình phát triển phần mềm:

 • Tích hợp toàn diện: Azure DevOps cung cấp một nền tảng tích hợp toàn diện, bao gồm các công cụ, dịch vụ từ quản lý mã nguồn, quản lý công việc, xây dựng, kiểm thử, triển khai và giám sát. Sự tích hợp này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiều công cụ cũng như giảm bớt sự phức tạp trong quản lý, triển khai dự án.
 • Tự động hóa quy trình phát triển: Azure DevOps có các công cụ để tự động hóa quy trình phát triển phần mềm, từ quản lý mã nguồn đến triển khai ứng dụng. Điều này giúp tăng cường hiệu suất và giảm bớt thời gian và công sức phải bỏ ra cho các tác vụ lặp đi lặp lại.
 • Tăng cường hiệu suất nhóm: Bằng cách cung cấp các công cụ để quản lý công việc, theo dõi tiến độ và tương tác trong dự án, Azure DevOps giúp tăng cường hiệu suất làm việc của nhóm phát triển. Các thành viên nhóm có thể dễ dàng theo dõi công việc của mình, tương tác với các thành viên khác, duy trì sự đồng bộ trong quy trình phát triển.
 • Quản lý mã nguồn linh hoạt: Azure DevOps cung cấp Git repository linh hoạt để quản lý mã nguồn của dự án. Sự tích hợp sâu sắc với Git và các tính năng như pull requests, branches và code reviews giúp quản lý mã nguồn trở nên dễ dàng, linh hoạt.
 • Tích hợp với môi trường điện toán đám mây: Azure DevOps được tích hợp chặt chẽ với nền tảng điện toán đám mây Azure của Microsoft. Điều này cho phép các nhóm phát triển tận dụng các dịch vụ và tài nguyên của Azure, từ lưu trữ dữ liệu đến triển khai ứng dụng, giúp tối ưu hóa hiệu suất, chi phí.
 • Mở rộng và linh hoạt: Azure DevOps cung cấp một loạt các tích hợp mở rộng và tiện ích từ cộng đồng và các bên thứ ba thông qua Azure DevOps Marketplace. Điều này cho phép các nhóm phát triển mở rộng khả năng của Azure DevOps theo nhu cầu cụ thể của họ.

/upload/images/cau-lac-bo/azure-devops-la-gi-1.jpg

5. Cách sử dụng Azure DevOps trong các dự án thực tế

Azure DevOps được sử dụng trong các dự án thực tế bằng cách tích hợp vào quy trình phát triển phần mềm và tận dụng các tính năng và công cụ mà nó cung cấp. Dưới đây là một số cách sử dụng Azure DevOps trong các dự án thực tế:

 • Quản lý mã nguồn và quy trình phát triển: Các nhóm phát triển sử dụng Azure Repos để lưu trữ mã nguồn của dự án và quản lý lịch sử thay đổi. Họ tạo các branches, phát triển tính năng mới và thực hiện pull requests để xem xét và hợp nhất mã nguồn vào nhánh chính. Sử dụng tính năng Continuous Integration của Azure Pipelines, mã nguồn được tự động kiểm tra và xây dựng sau mỗi thay đổi.
 • Quản lý công việc và tiến độ: Azure Boards được sử dụng để quản lý và theo dõi công việc trong dự án. Các thành viên nhóm tạo các user stories và công việc, gán các công việc cho nhau và theo dõi tiến độ thông qua các bảng Agile hoặc Scrum. Họ cũng sử dụng tính năng báo cáo để đánh giá tiến độ, hiệu suất làm việc của nhóm.
 • Xây dựng và triển khai tự động: Azure Pipelines được sử dụng để tự động hóa quy trình xây dựng và triển khai ứng dụng. Các nhóm thiết lập các luồng công việc (pipelines) để tự động xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng từ mã nguồn đến môi trường sản xuất. Các bước triển khai cũng có thể được kích hoạt tự động sau mỗi lần xây dựng thành công.
 • Kiểm thử và phản hồi: Azure Test Plans được sử dụng để quản lý quy trình kiểm thử của dự án. Các nhóm tạo và thực hiện kế hoạch kiểm thử, ghi lại và theo dõi kết quả kiểm thử và quản lý bug. Phản hồi từ quy trình kiểm thử được sử dụng để cải thiện chất lượng của ứng dụng.
 • Giám sát và quản lý hiệu suất: Azure Monitor được sử dụng để giám sát và quản lý hiệu suất của ứng dụng trong môi trường sản xuất. Các nhóm theo dõi các mục tiêu hiệu suất, thu thập dữ liệu và phân tích kết quả để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động một cách ổn định và hiệu quả.

Xem thêm: Khóa học Devops

Các tin tức khác:

Đăng ký tư vấn

icon đăng ký