Giá trị nhận được sau khóa học

 • 01

  Trở thành lập trình viên chuyên nghiệp với ASP.NET MVC

 • 02

  Hiểu toàn diện về .NET và ngôn ngữ lập trình C#

 • 03

  Sử dụng thành thạo các điều khiển ASP.Net

 • 04

  Xây dựng giao diện web với HTML,CSS,CSS3,Javascript, Jquery,Ajax

 • 05

  Giàu kinh nghiệm thực tế trong các dự án thật tại doanh nghiệp

 • 06

  Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm Agile/Scrum

Giới thiệu về
chương trình

Khóa học ASP.NET tại VTI Academy ngoài việc cung cấp nền tảng về ngôn ngữ lập trình bạn còn được tham gia vào những dự án thực tế với việc lập trình những ứng dụng của riêng bạn. Khóa học sẽ tập trung vào thực hành, xử lý các nhiệm vụ thực tế khi đi làm. Trong khóa học có sử dụng công nghệ Window Form, Web Form, Window Phone để tạo ra các sản phẩm như các Website về tin tức, Thương mại điện tử, Quản lý nhân sự, Sinh viên, ...

Khung chương trình

khung chương trình